:

Var bor alla i Australien?

Innehållsförteckning:

  1. Var bor alla i Australien?
  2. Hur lever man i Mexico?
  3. Vem bestämmer i Australien?
  4. Hur är det att bo i Mexico?
  5. Hur kom aboriginerna till Australien?

Var bor alla i Australien?

Australien är glest befolkat och invånarna är mycket ojämnt spridda geografiskt. Två tredjedelar av landet är i stort sett obebott och ett betydande område är glesbefolkad landsbygd. Fyra femtedelar av invånarna lever i städer och tätorter längs öst- och sydkusten samt runt Perth i sydväst.

Hur lever man i Mexico?

Mexiko är ett land med både stora möjligheter och stora utmaningar. Hälften av befolkningen lever idag i fattigdom, men Mexiko befinner sig i snabb utveckling. Landet är idag bland de 15 största ekonomierna i världen. Medelklassen växer och hälften av befolkningen bor numer i städerna.

Vem bestämmer i Australien?

Federalt ligger den lagstiftande makten hos ett parlament med två kamrar. Två partigrupperingar, Arbetarpartiet och en borgerlig koalition mellan Liberala partiet och Nationella partiet, har växlat om vid makten. Den brittiska monarken är statsöverhuvud men representeras i Australien av en generalguvernör.

Hur är det att bo i Mexico?

En av de största fördelarna med att bo i Mexiko är att lokalbefolkningen är så trevliga och vänliga. De behandlar inte dig som en turist hela tiden och ser dig mer som en jämlike. I de flesta städer och områden så välkommnar det mexikanska folket dig med öppna armar!

Hur kom aboriginerna till Australien?

De allra första aboriginerna kom till Australien via Sydostasien. I Australien levde de ostört i minst 40 000 år, vissa fynd tyder på att de har levt där i över 60 000 år. Som så kallade jägare och samlare var de inte bofasta.