:

Hur vet man om man har kaliumbrist?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet man om man har kaliumbrist?
  2. Hur mycket kalium behöver man i kroppen?
  3. Kan du få behandling om kaliumvärdet är högt?
  4. Kan förhöjda kaliumvärden ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre?
  5. Har du ett lågt kaliumvärde?

Hur vet man om man har kaliumbrist?

Kaliumbrist. Brist på kalium är mycket ovanligt men kan uppstå till exempel vid långvariga diarréer eller användande av vätskedrivande läkemedel. Kaliumbrist leder till trötthet, muskelsvaghet och rubbningar av hjärtrytmen. Kaliumbrist kan även leda till depression och förvirring.

Hur mycket kalium behöver man i kroppen?

  • Hur mycket kalium behöver man? Hur mycket kalium som behövs i kroppen varierar med ålder och kön. Vuxna män rekommenderas 3,5 g per dag, medan kvinnor (gravida som icke gravida) rekommenderas 3,1 g per dag. Barn upp till 9 år rekommenderas ett dagligt intag mellan 1,1 och 2 g och tonåringar 2,9-3,3 g per dag.

Kan du få behandling om kaliumvärdet är högt?

  • Om ditt kaliumvärde är högt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet. Ibland kan det räcka att undvika mat som innehåller kalium för att kaliumvärdet ska sänkas. Några exempel på mat som innehåller mycket kalium är nötter, choklad, citrusfrukter och banan.

Kan förhöjda kaliumvärden ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre?

  • Förhöjda kaliumvärden kan ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre till följd av nedsatt njurfunktion eller brist på hormonet aldosteron.

Har du ett lågt kaliumvärde?

  • Den vanligaste orsaken till ett lågt kaliumvärde är att du behandlas med en viss typ av läkemedel. Det handlar framför allt om vissa vätskedrivande läkemedel som till exempel furosemid. Andra orsaker till låga kaliumvärden kan vara att du har förlorat salter, till exempel om du har haft kraftiga diarréer eller kräkningar.