:

Var kommer det finska språket ifrån?

Innehållsförteckning:

 1. Var kommer det finska språket ifrån?
 2. Hur har det finska språket utvecklats?
 3. Vad är typiskt för de finska språket?
 4. Vilka ord har vi lånat från finskan?
 5. Hur kom finska språket till Sverige?
 6. När var Finland en del av Sverige?
 7. Hur länge har finska talats?
 8. Vad är det för skillnad på sverigefinnar och finlandssvenskar?
 9. Vad finns det för likheter mellan svenska och finska?
 10. Var kommer ordet rappakalja ifrån?
 11. Har finskan många låneord?
 12. Hur många finska krigsbarn kom till Sverige?
 13. När upphörde Finland att vara en del av Sverige?

Var kommer det finska språket ifrån?

Finska är ett finskt-ugriskt språk, och språkgruppen som finska tillhör kallas för östersjöfinska språk. Finskans närmaste släktspråk är meänkieli, som talas i norra Sverige, och kvänska, som talas i norra Norge. Andra släktingar är estniska, samiska och ungerska. För en svensk kan det finska språket verka obegripligt.

Hur har det finska språket utvecklats?

Språket är närmast besläktad med estniska och samiska, och inte släkt med de nordiska språken. Finska skriftspråket har utvecklats relativt sent. Först efter reformationen utgavs de första tryckta skrifterna, närmast religiösa texter, lag och förordningar.

Vad är typiskt för de finska språket?

Finska (finska: suomen kieli) är ett finsk-ugriskt språk framförallt talat i Finland, där det tillsammans med svenskan är officiellt språk. Finskan är det mest talade språket i Finland och är ett officiellt minoritetsspråk i Karelska republiken i Ryssland och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk.

Vilka ord har vi lånat från finskan?

Antalet finska låneord i svenskan är betydligt färre, men några exempel är poika - en pojke och kenkä - en känga. Många nyord har skapats med finska ord som grund. I stället för bibliotek skapades ordet kirjasto av ordet kirja, en bok. Telefon heter på finska puhelin och ordet kommer från verbet puhua - att tala.

Hur kom finska språket till Sverige?

Men, de allra flesta sverigefinnar är barn eller barnbarn till de hundratusentals finländare som kom till Sverige under 1950-, 60- och 70-talen för att arbeta i den svenska industrin som behövde arbetskraft.

När var Finland en del av Sverige?

I nära 700 år – från någon gång på 1100-talet till 1809 – var Sverige och Finland samma land. Följaktligen var alla landets invånare svenskar, även de som talade finska, samiska eller tyska.

Hur länge har finska talats?

Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits. Många finnar som flyttade till Sverige under -talen genomgick språkbyten men svedjefinnarna höll sig till sin grupp och lyckades länge, in på 1960-talet, bevara språket eller vara tvåspråkiga.

Vad är det för skillnad på sverigefinnar och finlandssvenskar?

Finlandssvenskarna är en nationell minoritet i Finland. I dag finns det ungefär 290 000 finlandssvenskar, alltså cirka fem procent av den finländska befolkningen. Med sverigefinländare avses finländska invandrare i Sverige samt deras ättlingar.

Vad finns det för likheter mellan svenska och finska?

Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör alltså samma stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan. Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits.

Var kommer ordet rappakalja ifrån?

Rappakalja Ett finskt lånord som kom in i svenskan på 1600- eller 1700-talet är rappakalja (Molde 1984:94), som primärt betecknar en usel dryck och sedan kommit att betyda 'dravel, struntprat'.

Har finskan många låneord?

Det här är inget nytt – att låna ord och uttryck från andra språk har varit en del av det svenska språkets utveckling i alla tider. När du i dag talar svenska är kanske mer än hälften av orden du använder från början lånord från andra språk.

Hur många finska krigsbarn kom till Sverige?

70 000 finska krigsbarn skickades till Sverige När Finland drabbades av andra världskriget utlöstes en räddningsaktion där över sjuttiotusen barn evakuerades till Sverige. De drastiska händelserna har påverkat både de som återvände efter kriget och de som blev kvar.

När upphörde Finland att vara en del av Sverige?

Finland var en del av Sverige fram tills 1809. Under hela den tiden rörde vi oss mellan varandras länder. Finnarna som flyttade till Sverige under de här hundratals åren gjorde det oftast för att arbeta i skogen eller i gruvorna.