:

Var finns kopparnätet kvar?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns kopparnätet kvar?
  2. När försvinner kopparnätet?
  3. Vem äger Telias nät?
  4. Vem har hand om telefonledningarna?
  5. Finns ADSL idag?

Var finns kopparnätet kvar?

Bredband och fast hemtelefoni via telejacket, även kallat ADSL eller kopparnät, har redan stängts ned på många orter runt om i Sverige. Sedan en tid tillbaka byggs inga nya kopparnät och Telia räknar med att telenätet är helt avvecklat i slutet av 2026.

När försvinner kopparnätet?

Senast 2026 kommer hela kopparnätet vara avvecklat. Kunder anslutna till kopparnätet behöver därför beställa nya, moderna och framtidssäkra lösningar via Telia eller annan operatör. Läs mer om Framtidens nät nedan, eller gå direkt till våra erbjudanden för privat- och företagskunder.

Vem äger Telias nät?

Skanova är ett svenskt telebolag som är helägt av delvis statliga bolaget Telia Company. Skanova äger och driver fiber- och kopparnät som täcker hela Sverige, och säljer nätkapacitet till Telia Sverige såväl som andra Internetleverantörer och teleoperatörer i Sverige.

Vem har hand om telefonledningarna?

Det är Skanova som "äger" ledningarna. De fixar allt fram till huvudjacket. Har du sen problem med ledningar i ditt hus är det upp till fastighetsskötaren. Är det på huvudjacket du har dessa problem så fela till din operatör.

Finns ADSL idag?

Bredband via ADSL / Telejacket. Bredband via ADSL är idag fortfarande en av de vanligaste tekniska lösningarna för att komma ut på internet i Sverige. Mot en fast kostnad får man tillgång till en snabb internetuppkoppling med obegränsad surf.