:

Kan man göra etanol av trä?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man göra etanol av trä?
  2. Vad gör man etanol av?
  3. Hur kan etanol användas inom vården?
  4. Vad är etanol för industriellt bruk?
  5. Vad är Etanols smältpunkt?
  6. Hur löser sig etanol i vatten?

Kan man göra etanol av trä?

Etanol från spannmål och trä Biomassa som till exempel spannmål och sockerlösning från papperstillverkning kan jäsas och bli till etanol. Just nu pågår också försök med att utvinna etanol ur trä. Etanol är inte bara ett miljöbränsle till våra bilar utan kan också användas till att tillverka eten.

Vad gör man etanol av?

Etanol kan framställas dels genom biologiska processer som till exempel jäsning, dels syntetiskt. Syntetisk framställning av etanol sker inom oljeindustrin med olja som råvara. Metoden innebär att vatten katalytiskt anlagras till eten. Slutprodukten blir en fossilt baserad etanol.

Hur kan etanol användas inom vården?

  • Etanol kan även användas inom vården, så kallad läkarsprit. Etanol används även i antifrysprodukter och som köldbärare i bergvärmesystem för dess låga fryspunkt och för att eventyella läckage vanligen inte innebär något större miljöproblem då etanolen naturligt oxiderar och bryts ner av mikroorganismer till ättiksyra.

Vad är etanol för industriellt bruk?

  • Etanol utgör den rusframkallande komponenten i drycker som öl, vin och sprit. Framställning sker oftast genom jäsning av sockerhaltiga vätskor från kolhydratrika jordbruksprodukter såsom sockerrör, majs och spannmål. Viss teknisk sprit för industriellt bruk kan vara gjord av petroleum.

Vad är Etanols smältpunkt?

  • Etanols smältpunkt är –114 °C och dess kokpunkt 78 °C. Dess pK a -värde är 15,9. Det är ett neutralt ämne, och har alltså ett pH på 7,0. Densiteten är 789 gram per liter.

Hur löser sig etanol i vatten?

  • Genom sin korta kolkedja och genom bildandet av vätebindningar löser sig etanol relativt lätt i vatten till skillnad från alkoholer med fler kolatomer. Alla alkoholer har en viss giftverkan, men etanol är den minst giftiga av de envärda alkoholerna.