:

Får Sverige bistånd?

Innehållsförteckning:

 1. Får Sverige bistånd?
 2. Har Sverige tagit emot bistånd?
 3. Vilket land får mest bistånd av Sverige?
 4. Vilka länder ger Sverige bistånd till 2020?
 5. Vilka länder ger Sverige bistånd till och hur mycket?

Får Sverige bistånd?

Alla som betalar skatt i Sverige bidrar genom biståndet till att skapa en hållbar utveckling i världen. Under 2022 hanterar Sida 39,9 miljarder kronor som går till att bekämpa fattigdom och lindra nöd. Men för att uppnå Globala målen för hållbar utveckling krävs mer pengar än vad biståndet kan bidra med.

Har Sverige tagit emot bistånd?

Under 1800-talet, och till och med andra världskriget, bestod det svenska biståndet av enskilda insatser. Efter andra världskriget ändrades detta, och Sverige har sedan dess varit en av de större biståndsgivarna i världen i relation till BNP och per capita.

Vilket land får mest bistånd av Sverige?

Afghanistan - 877 miljoner kronor Toppar listan på svenska biståndsländer. Landet präglas av årtionden av krig, fattigdomen är utbredd och kvinnors rättigheter är starkt beskuren.

Vilka länder ger Sverige bistånd till 2020?

Länder med vilka Sverige ska bedriva långsiktigt utvecklingssamarbete (12 länder).

 • Bangladesh.
 • Bolivia.
 • Burkina Faso.
 • Etiopien.
 • Kambodja.
 • Kenya.
 • Mali.
 • Moçambique.

Vilka länder ger Sverige bistånd till och hur mycket?

Svenska staten har år 2007 bilateralt utvecklingssamarbete med cirka 70 länder. Detta bistånd uppgår till cirka 9,5 miljarder kronor per år av det totala biståndet på 30 miljarder. Det bilaterala biståndet lämnas genom myndigheten Sida.