:

Vad är positivt med dynamiten?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är positivt med dynamiten?
  2. Hur påverkar nitroglycerin miljön?
  3. Vad är skillnaden mellan krut och dynamit?
  4. Kan man elda upp dynamit?
  5. Vilket år kom Alfred Nobel på dynamiten?
  6. Vad är nitroglycerin gjort av?
  7. Hur använder vi dynamiten idag?

Vad är positivt med dynamiten?

Dynamiten var till stor nytta i 1800-talets Europa, och dess påverkan syns fort farande runt omkring oss. Den gav förbättrade möjligheter att utvinna natur resurser som tidigare var svåra att utnyttja. Tillsammans med nyuppfunna borrar kunde man spränga på ett säkrare, effektivare och billigare sätt.

Hur påverkar nitroglycerin miljön?

Det kan därför finnas kväveföreningar såsom nitrater, ammoniumjoner och ammoniak i sprängstenen och avrinningsvattnet från tunnlar. Detta kan ge övergödning på den yttre miljön.

Vad är skillnaden mellan krut och dynamit?

Krut är till skillnad från dynamit bara explosivt i kamrat/instängt tillstånd. När man utlöser en Simplexpatron antänds krutet och krutet börjar då att brinna.

Kan man elda upp dynamit?

Dynamit som svettas är väldigt farlig. Det som den svettas är nämligen nitroglycerin och det är ju som bekant både explosivt och instabilt. Ett hyffsat säkert sätt att få bort det är ju som sagt att elda upp skiten.

Vilket år kom Alfred Nobel på dynamiten?

Den svåra olyckan avskräckte honom dock inte i hans arbete. Nobel kom att göra en serie banbrytande uppfinningar som revolutionerade sprängtekniken: tändhatten (1864), dynamit (1866) som han fick patent på 1867, spränggelatin (1875) och nobelkrut ballistit (1887).

Vad är nitroglycerin gjort av?

Nitroglycerin är en ester bildad av salpetersyra och glycerol (glycerin är namn för både glycerol/vatten-blandning eller orent glycerol, om man skall vara korrekt). Modern kommersiell framställning sker genom nitrering av glycerol med salpetersyra som först lösts i svavelsyra.

Hur använder vi dynamiten idag?

Dagens dynamit Det nya sprängämnet började också användas för militära syften, bland annat under det Rysk-Japanska kriget (). Nu har dynamiten ersatts av moderna sprängämnen. Nitroglycerin är ett farligt ämne att tillverka och förvara.