:

Hur påverkar det naturliga åldrandet lungfunktionen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur påverkar det naturliga åldrandet lungfunktionen?
 2. Vad är en lungsjukdom?
 3. Hur påverkar det naturliga åldrandet lungfunktionen Quizlet?
 4. Hur upptäcker man lungsjukdom?
 5. Hur påverkar det naturliga åldrandet hjärnan?
 6. Vad betyder gerontologi och geriatrik?

Hur påverkar det naturliga åldrandet lungfunktionen?

Hjärtat blir mindre töjbart och hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen minskar. Det märks när du blir ansträngd. Lungornas förmåga att ta upp syre från luften minskar. Rökare har stor risk att utveckla sjukdomen kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Vad är en lungsjukdom?

KOL är en sjukdom som främst påverkar lungorna och luftvägarna, men även andra kroppsdelar är påverkade. Den leder bland annat till att du får svårare att andas och orkar mindre. KOL beror oftast på rökning.

Hur påverkar det naturliga åldrandet lungfunktionen Quizlet?

Alveolväggarna blir tunnare och kapillärtätheten på utsidan minskar, liksom att genomsläppligheten mellan kapillärer och alveoler minskar, detta gör att gasutbytet försämras. Tillbakabildning av andningsmuskulatur.

Hur upptäcker man lungsjukdom?

Symtom på KOL

 • Täta och långdragna luftvägsinfektioner.
 • Hosta och upphostning av slem.
 • Andnöd vid fysisk ansträngning.
 • Svår trötthet som inte går över vid vila.
 • Ofrivillig viktnedgång.

Hur påverkar det naturliga åldrandet hjärnan?

Hjärnan förändras på många sätt under det normala åldrandet. Till exempel så minskar tillgången på många signalsubstanser som dopamin (Bäckman et al., 2006) och volymen på hjärnans grå substans, som bland annat innehåller nervcellernas kärnor, blir mindre (Raz et al., 2005).

Vad betyder gerontologi och geriatrik?

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.