:

Har våld i nära relationer ökat?

Innehållsförteckning:

  1. Har våld i nära relationer ökat?
  2. Hur många barn blir misshandlade i Sverige varje år?
  3. När är det grov misshandel?
  4. Har våld i nära relationer ökat under Corona?
  5. Vilka orsaker kan ligga bakom våld i nära relationer Vad säger forskningen?
  6. Hur många barn blir slagna hemma?
  7. Vad får man för grov misshandel?

Har våld i nära relationer ökat?

Världshälsoorganisationen (WHO) vädjar till regeringar att agera akut för att förhindra våld i nära relationer. Våldet har ökat i Europa under senaste tiden enligt WHO:s regionala kontor i Europa. WHO påpekar att offer, till största del kvinnor och barn, behöver mer skydd.

Hur många barn blir misshandlade i Sverige varje år?

Under 2021 anmäldes 13 376 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år, vilket innebar en ökning med 1 procent (+119 brott) jämfört med 2020, och en ökning med 52 procent, eller 4 562 anmälda brott, jämfört med 2012.

När är det grov misshandel?

3. Grov misshandel som kan ge fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om misshandeln är grov, ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller i övrigt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Har våld i nära relationer ökat under Corona?

Har våldet i nära relationer ökat under pandemin? Det är en väldigt komplex fråga. I brottsstatistiken ser vi inte den ökning som vi ändå tror finns. Kvinnojourerna berättar om ett högre inflöde och ett högre tryck, men statistiken över anmälningar från förra året speglar inte denna ökning.

Vilka orsaker kan ligga bakom våld i nära relationer Vad säger forskningen?

Kontroll och maktbehov är en viktig drivkraft bakom utövandet av våld i nära relationer. Genom fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld kontrolleras offrets beteende och handlingsfrihet. Våld i nära relationer är både ett uttryck för och ett medel för att uppnå makt.

Hur många barn blir slagna hemma?

Kommittén mot barnmisshandel har räknat med att tio procent av alla barn i Sverige någon gång har bevittnat våld i hemmet. Enligt regeringen lever omkring 210 000 barn i hem där det förekommer olika typer av våld (uppgiften gäller år 2020).

Vad får man för grov misshandel?

Straffskalan för grov misshandel, som är fängelse i lägst ett och högst tio år, delas upp. För misshandelsbrott som är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst tio år. För annan grov misshandel döms till fängelse i lägst ett och högst sex år.