:

Vad är en investerande medlem?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en investerande medlem?
  2. Vilken lag gäller för ideella föreningar?
  3. Hur blir man medlem i en ekonomisk förening?
  4. Kan man äga en ekonomisk förening?
  5. Vem kan vara medlem i en ekonomisk förening?

Vad är en investerande medlem?

Investerande medlemmar är en helt ny medlemskategori som inte deltar i verksamheten, utan endast deltar med sitt kapital, dvs. insats.

Vilken lag gäller för ideella föreningar?

Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar som det finns för exempelvis ekonomiska föreningar och handelsbolag. Här är de lagar som kan tillämpas för näringsdrivande ideell förening. Bokföringslagen ()

Hur blir man medlem i en ekonomisk förening?

Efter det att den ekonomiska föreningen bildats ska du registrera den hos Bolagsverket. Då blir föreningen en juridisk person. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Den ekonomiska föreningen får ett organisationsnummer vid registreringen.

Kan man äga en ekonomisk förening?

Krav på en ekonomisk förening Föreningen ska driva en ekonomisk verksamhet. Föreningen ska ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar. Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna. Föreningen ska ha en revisor som är kunnig för sitt uppdrag.

Vem kan vara medlem i en ekonomisk förening?

Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. I föreningens stadgar kan ni begränsa vem som får vara medlem.