:

Vad hände med etanolen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad hände med etanolen?
  2. Vad är etanol för industriellt bruk?
  3. Hur kan etanol användas inom vården?
  4. Vilka användningsområden har industriellt producerad etanol?
  5. Vad är Etanols smältpunkt?

Vad hände med etanolen?

Vad hände med bioetanol E85? Mellan år 20 var praktiskt taget 25% av alla såld bilar i Sverige etanolbilar. Men de senaste åren har etanolbilarna minskat i popularitet och år 2019 var bara 4,1% av personbilarna i trafik etanolbilar, enligt Trafa.

Vad är etanol för industriellt bruk?

  • Etanol utgör den rusframkallande komponenten i drycker som öl, vin och sprit. Framställning sker oftast genom jäsning av sockerhaltiga vätskor från kolhydratrika jordbruksprodukter såsom sockerrör, majs och spannmål. Viss teknisk sprit för industriellt bruk kan vara gjord av petroleum.

Hur kan etanol användas inom vården?

  • Etanol kan även användas inom vården, så kallad läkarsprit. Etanol används även i antifrysprodukter och som köldbärare i bergvärmesystem för dess låga fryspunkt och för att eventyella läckage vanligen inte innebär något större miljöproblem då etanolen naturligt oxiderar och bryts ner av mikroorganismer till ättiksyra.

Vilka användningsområden har industriellt producerad etanol?

  • Industriellt producerad etanol har många användningsområden, till exempel vattenbaserade färger, läkemedel, parfymer, rengöringsprodukter, lacker och bläck.

Vad är Etanols smältpunkt?

  • Etanols smältpunkt är –114 °C och dess kokpunkt 78 °C. Dess pK a -värde är 15,9. Det är ett neutralt ämne, och har alltså ett pH på 7,0. Densiteten är 789 gram per liter.