:

När plockar man tallkottar?

Innehållsförteckning:

  1. När plockar man tallkottar?
  2. Får granen kottar varje är?
  3. När kan man börja så frön inne?
  4. Varför blir det kottar?
  5. Vad gör man med Grankottar?

När plockar man tallkottar?

När kottarna öppnar sig och släpper ut fröna säger man att de klänger. Kottarna kan också plockas redan på senhösten och vintern, men får då sparas till våren för nästa steg. Det är lättast att hitta kottar på träd som nyligen är avverkade eller som har blåst omkull, men det går också att hitta kottar på marken.

Får granen kottar varje är?

Dock blommar inte granen varje år utan det inträffar när vädret är extra gynnsamt, mellan vart tredje till vart tionde år. De år som granen producerar kottar kallas för kottår och vissa år kan det produceras så mycket kott att trädens toppar nästan knäcks av vikten från alla kottar.

När kan man börja så frön inne?

Du kan sätta frön under alla tider på året, men de bästa tiderna är runt januari-februari om du vill ha grönsaker till sommaren. Chili och paprika är de grönsaker som behöver längst utvecklingstid. Vissa blommor som pelargon och heliotrop kräver också tid innan de blommar. De kan du under tidig vårvinter.

Varför blir det kottar?

I februari - mars i år öppnar sig kotten torra, soliga dagar och ett litet knäppande hörs när kottefjällen spritter upp. Då frigörs de första fröna ur kotten. Det finns två bakom varje fjäll. Deras vridna frövinge gör dem till perfekta he- likoptrar som snurrar iväg och ofta sprids en bra bit från moderträdet.

Vad gör man med Grankottar?

Gå ut tillsammans och plocka ett lass med kottar. Vill ni måla kottarna behöver de torka innan ni börjar pyssla. Det absolut bästa redskapet när man skall pyssla är en limpistol. Limmet blir dock väldigt varmt, så man får akta sig lite när man använder den.