:

Hur mycket guld kan man hitta i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket guld kan man hitta i Sverige?
  2. Vad har guld för betydelser?
  3. Hur mycket guld finns i jordskorpan?
  4. Varför är guld en ädel metall?
  5. Hur används guld till smycken?

Hur mycket guld kan man hitta i Sverige?

Det har sedan människor först började leta, och fram till 2010, grävts fram ca 160 000 ton guld. Av detta guld har ungefär en tredjedel använts till smycken och en tredjedel ägs av centralbanker i form av tackor.

Vad har guld för betydelser?

  • För andra betydelser, se Guld (olika betydelser). Guld (latinskt namn Aurum, i talspråk gull) är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller samt är ett mineral. Guld har den kemiska beteckningen Au som kommer av aurum, det latinska ordet för guld.

Hur mycket guld finns i jordskorpan?

  • I jordskorpan, ner till c:a 36 km djup, finns det inte mindre än 84.000.000.000 ton guld. En kubikkilometer havsvatten innehåller 3,5 kilo guld. För närvarande är cirka 100.000 ton guld i omlopp. Detta är "allt" som hittills brutits och vaskats fram.

Varför är guld en ädel metall?

  • Guld är en ädel metall, den oxiderar därför inte i luft som järn, (det rostar) eller koppar, gör (den ärgar). Vidare är guld mycket motståndskraftigt mot vanliga syror och det påverkas nästan inte alls av dessa. Det finns en syra som dock biter på guld och det är kungsvatten, en blandning av 1 del salpetersyra och 3 delar saltsyra.

Hur används guld till smycken?

  • Det mesta av allt guld som grävts fram, används till smycken. En hel del används också inom tandvården och resten går till bland annat elektronikindustrin. I naturen, så förekommer guld dels som korn och klimpar i vattendragens bottensediment (i avlagringar), och dels som bergsguld i ådror.