:

Kan man känna smärta i hjärnan?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man känna smärta i hjärnan?
  2. Vad är hjärnhinnornas uppgift?
  3. Vad ansvarar hjärnbarken för?
  4. Vad styr hjärnstammen?
  5. Hur är hjärnan inblandad?

Kan man känna smärta i hjärnan?

Den sensoriska smärtupplevelsen - att det gör ont - bearbetas i en del av hjärnan. En annan del av hjärnan bidrar med smärtans lokalisation - var det gör ont. Slutligen finns även en emotionell komponent - den obehagliga delen. Genom att delarna kombineras på olika sätt uppstår olika former av smärta.

Vad är hjärnhinnornas uppgift?

  • Hjärnhinnornas främsta uppgift är att skydda hjärnan. Vi har tre hjärnhinnor: Hårda hjärnhinnan ligger ytterst och är kraftigast. Spindelvävshinnan är den mellersta. Hinnan har fått sitt namn på grund av att den är tunn som ett spindelnät. Mjuka hjärnhinnan ligger innerst.

Vad ansvarar hjärnbarken för?

  • Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser. Sjukdomar i hjärnbarkens nervceller kan därför ge ofrivilliga rörelser som symtom, till exempel kramper vid epileptiska anfall.

Vad styr hjärnstammen?

  • Hjärnstammen styr kroppens hormonsystem, andningen, hjärtslagen, kroppstemperaturen, ämnesomsättningen och din vakenhet. Tillsammans med hypotalamus styr hjärnstammen även blodtryck och puls. Från hjärnstammen styrs också reflexer som att svälja och nysa. Lillhjärnan är viktig för balans och rörelser.

Hur är hjärnan inblandad?

  • Hjärnan är inblandad i det mesta vi gör, känner och upplever. Det är den som ger oss vår personlighet och våra känslor. Det är hjärnan som gör att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Hjärnan kontrollerar också kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.