:

Hur bra är Glasfiberpool?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bra är Glasfiberpool?
  2. Måste man gräva ner en Glasfiberpool helt?
  3. Kan man gräva ner en Ovanmarkspool?
  4. Hur länge håller glasfiber?
  5. Hur djupt måste man gräva för pool?
  6. Kan man gräva pool själv?
  7. Har man vatten i poolen på vintern?

Hur bra är Glasfiberpool?

Ytan (gelcoat) hos glasfiberpooler gör dem mycket lätta att underhålla eftersom ytan har en effekt som effektivt hämmar tillväxten av alger. Med mindre alger krävs också mindre kemikalier för att hålla glasfiberpoolen i ett bra skick.

Måste man gräva ner en Glasfiberpool helt?

Oavsett vilken glasfiberpool du väljer behöver du gräva ett hål där du ska sätta poolen. Tack vare att du överhuvudtaget inte behöver gjuta utan endast ha packad yta undertill vilket gör att du håller nere kostnaden och det är lättare att ta in offert för det grävarbetet.

Kan man gräva ner en Ovanmarkspool?

En ovanmarkspool kan ofta inte grävas ner, utan skulle implodera av det omgivande trycket. Däremot finns det poolformar som både kan grävas ner och stå fristående. Dessa är lämpliga i kuperade marker där en del av poolen grävs ner och den andra sidan blir fristående.

Hur länge håller glasfiber?

Livslängden på en glasfiberpool påverkas dels av vilka material man använt och hur poolen är tillverkad. En billig glasfiberpool kan ha en livslängd på cirka 4-5 år innan man börjar få problem medan en dyrare glasfiberpool kan hålla i upp till 25 år innan problem uppstår.

Hur djupt måste man gräva för pool?

Djupet beror på pooldjupet (normalt 1,5 m), mängden makadam och isolering. Normalt sätt brukar man gräva ca 150 mm djupare än pooldjupet. Dvs 1.65 m om man skall installera en pool som är 1.5 m djup.

Kan man gräva pool själv?

Anlita markentreprenör eller gräva själv Om det inte är en liten pool behöver du en grävmaskin. Det blir snabbt ohanterligt att gräva för hand. Ju mindre maskin desto billigare i timmen men desto fler timmar. En större grävare gör arbetet fortare men till ett högre timpris.

Har man vatten i poolen på vintern?

Vinterstängningen görs innan det blir så kallt att vattnet fryser. Poolkungen rekommend- erar att värmen stängs av så att temperaturen i poolvattnet sjunker till under 10 №C, detta för att minimera tillväxten av alger och bakterier under vintern. Börja med att städa poolen ordenligt.