:

Hur isolera vattenledning i mark?

Innehållsförteckning:

  1. Hur isolera vattenledning i mark?
  2. Vilken isolering under pool?
  3. Hur isolera PEM slang?
  4. Vad är Tjälisolering?
  5. När tjällossning?

Hur isolera vattenledning i mark?

Den enklaste och mest använda metoden är att placera en fukttålig isoleringsskiva över rören och minst 500 mm under mark. Ett minsta läggningsdjup på 500 mm mellan markytan och röret är ofta önskvärt eftersom det ger rimlig frihet i användning av marken t. ex. trädgårdsanläggning.

Vilken isolering under pool?

Till poolprojekt rekommenderar vi STYROFOAM™ 250 som är en isoleringsskiva i XPS-cellplast. Denna skiva har flera användningsområden; isolering av platta på mark, utvändig isolering av källarvägg, golv och även isolering av omvända tak med låg belastning.

Hur isolera PEM slang?

Det andra och vanligaste sättet är att isolera med en rörisolering och tillföra värme genom att använda en frostskyddskabel. Värmekabeln skjuts in i röret via en speciell koppling eller lindas runt röret mellan isolering och rör. Även avloppsrör kan skyddas med värmekabel runt röret innanför isoleringen.

Vad är Tjälisolering?

Tjälisolering hindrar kylan från att tränga ner i marken under byggnaden. I vissa fall är det inte möjligt att gräva till frostfritt djup, då är en tjälisolering nödvändig. Ett materials förmåga att skydda marken mot tjäle avgörs av dess isolerförmåga i fuktiga miljöer och tjocklek.

När tjällossning?

Tjäle är mark eller väg som har frusit till is. Is tar mer plats än vatten, vilket gör att vägen expanderar och lyfts när den fryser.