:

Vad är sant angående Sveriges skogar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är sant angående Sveriges skogar?
  2. Hur ska vi bevara skogen?
  3. Hur mycket skog brukas i Sverige?
  4. Hur påverkar naturen vår fysiska hälsa?
  5. Varför är det viktigt att bevara skogen?

Vad är sant angående Sveriges skogar?

Sveriges yta är till 70% täckt av skog. Av Sveriges totala landyta på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark.

Hur ska vi bevara skogen?

Naturvård för skogens alla värden För att säkerställa att vi fortsättningsvis kan nyttja skogen behöver vi värna alla dessa värden. Ett hållbart nyttjande förutsätter dock att de biologiska värdena sätter gränserna för vad som är miljömässigt och ekologiskt hållbart och att allt nyttjande sker inom dessa gränser.

Hur mycket skog brukas i Sverige?

Den totala tillväxten på Sveriges produktiva skogsmark (undantaget mark i formellt skyddade områden) är cirka 119 miljoner m³sk per år (Riksskogstaxeringen, år 2019).

Hur påverkar naturen vår fysiska hälsa?

Flera undersökningar visar att vi mår bra av friluftsliv, där naturkontakten främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet och kan underlätta för sociala kontakter.

Varför är det viktigt att bevara skogen?

Många uppskattar till exempel att ge sig ut på jakt efter blåbär, lingon och kantareller. Skogen ger också råvaror till hantverk och är en betydande ekonomisk tillgång för den ökande upplevelse- och turismnäringen. Även renskötseln är beroende av skogen för sin verksamhet.