:

Hur många km är det mellan Mars och solen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många km är det mellan Mars och solen?
  2. Hur lång är ett dygn på mars?
  3. Varför uppmärksammade vi mars?
  4. Hur kallt är mars på jorden?
  5. Vad är den röda planeten på mars?

Hur många km är det mellan Mars och solen?

Mars, den fjärde planeten från solen, är mest lik jorden när man jämför dygnets längd: 24 timmar och 37 minuter jämfört med våra 23 timmar och 56 minuter. Men eftersom Mars ligger mycket längre bort från solen (2 km) är dess år 687 dygn långt.

Hur lång är ett dygn på mars?

  • Ett dygn på Mars är marginellt längre än på jorden: 24 timmar, 39 minuter och 35 sekunder (det sideriska dygnet är cirka 2 minuter kortare); ett år på Mars är 687 jord-dygn och 668,6 mars-dygn.

Varför uppmärksammade vi mars?

  • Redan våra förfäder uppmärksammade Mars tack vare att planeten är synlig för blotta ögat, att den rör sig (precis som de övriga planeterna rör sig) och att den har en klar röd-orange färg. Färgen kommer från planetens yta, som är täckt av stoftpartiklar bestående av stora mängder järnoxid.

Hur kallt är mars på jorden?

  • Mars gravitation är drygt en tredjedel av jordens, men man vet inte om det räcker för att minska hälsoeffekterna av total tyngdlöshet. Det är kallt på Mars, i genomsnitt -63°C, men man har noterat ända ner till -140°C. Lägsta rapporterade temperatur på jorden är -89,2°C.

Vad är den röda planeten på mars?

  • Mars kallas också den röda planeten, för att dammet som täcker ytan har en rödaktig färg. På Mars finns solsystemets högsta berg, Olympus Mons, en utslocknad vulkan som sträcker sig 22 km över ytan. Därutöver finns även solsystemets största förkastningssystem, Valles Marineris, på Mars.