:

Vad har antikens Grekland gett vårt samhälle idag?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har antikens Grekland gett vårt samhälle idag?
  2. Var i Rom bodde plebejerna?
  3. Hur var den romerska republiken uppbyggd?
  4. Vad har antiken gjort för oss idag?
  5. Hur utvecklade grekerna det feniciska alfabetet?

Vad har antikens Grekland gett vårt samhälle idag?

Grekisk kultur har satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. Att studera antikens Grekland - dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare - har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar.

Var i Rom bodde plebejerna?

Dessa ställdes sedan upp på Forum Romanum, stadens centrala torg. Rika plebejer kunde till slut ta en plats i senaten. Beslut av plebejerna kallades oftast för plebiscit, vilket antydde att dessa beslut ursprungligen inte ansågs vara gällande för andra grupper än plebejer.

Hur var den romerska republiken uppbyggd?

Den romerska republiken varade mellan 509 f.Kr - 31 f.Kr. Rom styrdes då av två konsuler, som till sin hjälp hade en rådgivande församling, senaten. År 31 f.Kr inleddes den s.k. kejsartiden då romarriket hädanefter styrdes av enväldiga kejsare.

Vad har antiken gjort för oss idag?

Grekisk kultur har satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. Att studera antikens Grekland - dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare - har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar.

Hur utvecklade grekerna det feniciska alfabetet?

Det grekiska alfabetet antas ha utvecklats antingen direkt ur det feniciska eller utifrån ett gemensamt nordsemitiskt alfabet. Grekerna associerade i många fall samma ljud med samma symbol som fenicierna, men när det grekiska språket saknade vissa ljud använde grekerna symbolen till en vokal istället.