:

Kan man bli sjuk av bläckfisk?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bli sjuk av bläckfisk?
 2. Hur vanligt är Torskmask?
 3. Hur ofta ska man äta lax?
 4. What is Anisakis simplex?
 5. What is anisakiasis and who is at risk?
 6. What is the definitive host of Anisakis simplex sensu lato?
 7. What are the signs and symptoms of anisakiasis?

Kan man bli sjuk av bläckfisk?

Anisakiasis är en masksjukdom som kan ge buksmärtor och kräkningar. Parasiten kan finnas i saltvattensfisk över stora delar av världen. Personer som äter rå eller otillräckligt värmebehandlad (saltad, marinerad eller rökt) saltvattensfisk eller bläckfisk kan smittas.

Hur vanligt är Torskmask?

I Sverige har man undersökt förekomsten av torskmask också på senare år och masken har påträffats i torsk och simpa vid svenska sydkusten ända upp till Öland. I en svensk undersökning konstaterades torskmasken vara rätt allmän och en bidragande orsak till det kan vara att gråsälsstammen i Östersjön förstärkts.

Hur ofta ska man äta lax?

Även om du äter lax enligt rekommendationerna, 2–3 gånger i veckan, utgör varje portion bara cirka 300 kcal av de cirka 15.000 kcal, som många av oss äter under en vecka. Laxen har dessutom ett högt innehåll av proteiner, som mättar bra och sätter lite extra fart på förbränningen.

What is Anisakis simplex?

 • Anisakis simplex, known as the herring worm, is a species of nematode in the genus Anisakis. Like other nematodes, it infects and settles in the organs of marine animals, such as salmon, mackerels and squids. It is commonly found in cold marine waters, such as the Pacific Ocean and Atlantic Ocean.

What is anisakiasis and who is at risk?

 • Anisakiasis is most commonly found in areas where eating raw fish is popular, such as Japan. However, since eating undercooked fish is becoming more common, there have been cases seen in the United States, Europe, South America, and other areas of the world. Anyone who eats undercooked or raw fish or squid is at risk. How is it diagnosed?

What is the definitive host of Anisakis simplex sensu lato?

 • Definitive hosts include several cetacean species for Anisakis simplex sensu lato, and pinnipeds for Pseudoterranova decipiens sensu lato. The bearded seal ( Erignathus barbatus) and gray seal ( Halichoerus grypus) are known definitive hosts for Contracecum osculatum complex.

What are the signs and symptoms of anisakiasis?

 • Anisakiasis involves acute abdominal symptoms, usually within hours after ingestion of larvae. This nonspecific abdominal distress can be mistaken for other conditions such as peptic ulcers, food poisoning, and appendicitis.