:

Vad innebär Processbarhetsteorin?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär Processbarhetsteorin?
  2. Vad är ett Interimspråk?
  3. Vad är Helfraser?
  4. Vilka ord är predikativ?
  5. Vad är ett Inlärarspråk?

Vad innebär Processbarhetsteorin?

2.3 Processbarhetsteorin processbarhetsteorin är att de morfologiska och syntaktiska strukturerna i språket endast kan läras in i en speciell ordning. Dessa strukturer ingår i en implikationell hierarki där det inte förekommer genvägar i språkutvecklingen, utan alla strukturer måste passeras successivt.

Vad är ett Interimspråk?

Interimspråk eller inlärarspråk är en term som används om det språk som den enskilda inlärare har mellan det att han eller hon har börjat lära sig språket till dess att personen har nått målspråket, det vill säga det språk som är målet för inlärningen.

Vad är Helfraser?

ex. bussen, skolan, klockan, landet, för de bestämda formerna är frekventa i det dagliga språkbruket. Många vanliga ord lärs in holistiskt i bestämd form som helfras. Detta kan i inlärarspråket leda till att den bestämda formen uppfattas som grundform.

Vilka ord är predikativ?

Ett predikativ (av senlatinets praedicativus, av predikat) är en satsdel som vanligen består av ett substantiv, adjektiv eller particip och som relaterar en egenskap till satsens subjekt eller objekt.

Vad är ett Inlärarspråk?

Interimspråk, även kallat inlärarspråk, är en beteckning för det språk en inlärare använder på sin väg mot målspråket. Inbäddat i begreppet Page 7 3 ligger en syn på inlärarspråk som ett eget språk i ständig utveckling och inte, som en ofullständig variant av målspråket (Hammarberg 2004:27).