:

Vilken linje ska man gå om man vill bli konstnär?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken linje ska man gå om man vill bli konstnär?
  2. Vad kan man bli efter bild och formgivning?
  3. Har man bild på gymnasiet?
  4. Vad krävs för att komma in på estetiska programmet?
  5. Vad kan man jobba med efter Estetiska programmet?
  6. När blev teckning bild?
  7. Är bild viktigt?
  8. Vilka ämnen har man på estetiska programmet?

Vilken linje ska man gå om man vill bli konstnär?

Hej! Det Estetiska programmet (ES), inriktning Bild och formgivning verkar vara något för dig! Resultatet kan du avgränsa till orter i Sverige för att hitta en program i närheten av där du bor. Det estetiska programmet förbereder dig inför vidare studier på folkhögskola, högskola eller universitet.

Vad kan man bli efter bild och formgivning?

Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen bild och formgivning kan vara: kulturvetare, konstnär, bildlärare, slöjdlärare, formgivare, fotograf, designer (bl a inom mode och textil), webbdesigner eller industridesigner.

Har man bild på gymnasiet?

Kurser i ämnet Bild och form 1a1, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.

Vad krävs för att komma in på estetiska programmet?

För att bli behörig till Estetiska programmet (ES) gäller det att ha godkända betyg, förutom svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, i minst 9 andra valfria ämnen.

Vad kan man jobba med efter Estetiska programmet?

Efter gymnasiet har du en god grund för vidare akademiska studier med konstnärlig kreativitet. Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen estetik och media kan vara fotograf, filmregissör, animatör, filmfotograf, filmklippare/redigerare, grafisk designer eller ljudtekniker.

När blev teckning bild?

På en del skolor fanns de dock kvar in på 1930-talet. en liten skiss till en större bild. Och prickarna har förpassats till pysselsidor i barntidningar. Mot slutet av 1800-talet kom teorier om att teckning var bra för skönhetssinnet, det blev ett estetiskt ämne.

Är bild viktigt?

Med tanke på samhällets snabba digitala och visuella utveckling fyller bildämnet i grundskolan en viktig funktion i att medvetandegöra eleverna om kritiskt och analytiskt tänkande, tolknings- förmåga, och bilden som kommunikationsmedel.

Vilka ämnen har man på estetiska programmet?

Kurser på Estetiska programmet Som alla andra gymnasieprogram läser du de gymnasiegemensamma ämnena: Svenska eller Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Naturkunskap, Religionskunskap och Samhällskunskap.