:

Vad krävs för att få köra EPA?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få köra EPA?
  2. Vad krävs för att registrera en A-traktor?
  3. Vad krävs för körkort för A-traktor?
  4. Kan man registrera om en A-traktor?
  5. Får man köra EPA när man är 15?
  6. Vem får köra Epa traktor?

Vad krävs för att få köra EPA?

För att köra traktor a eller motorredskap klass II behöver du ett körkort eller ett traktorkort. För att få köra traktor b krävs ett körkort för bil....För att få ett traktorkort krävs det att:

  • Du har ett körkortstillstånd.
  • Du har fyllt 16 år.
  • Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.

Vad krävs för att registrera en A-traktor?

En A-traktor måste ha minst 60 % av dess tjänstevikt på drivande axel. I tjänstevikt ingår full bränsletank och en förare på 70 kg. 4-hjulsdrivna fordon samt fordon med tjänstevikt över 2000 kg omfattas inte av detta krav. Uppfylls inte kravet så kan ett barlastflak på max 1,25 m2 byggas över drivande axel.

Vad krävs för körkort för A-traktor?

Traktorkortet ger dig rätt att köra traktor eller motorredskap klass II (konstruerade för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg. Traktorkortet ger också rätt att köra moped klass II.

Kan man registrera om en A-traktor?

Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon. Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik.

Får man köra EPA när man är 15?

För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet. Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.

Vem får köra Epa traktor?

För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet. Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.