:

Hur fungerar Klimatbonus?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Klimatbonus?
  2. Hur mycket bidrag får man på elbil?
  3. Hur länge gäller Klimatbonus?
  4. Får man bidrag för begagnad elbil?
  5. Vad räknas som miljöbil 2022?

Hur fungerar Klimatbonus?

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 60 gram koldioxid (CO2) per kilometer kan få en bonus (bidrag). Den maximala bonusen för fordon med nollutsläpp är 70 000 kronor. Den maximala bonusen för fordon med utsläpp över noll är ca 45 000 kronor. Storleken på bonusen ökar ju lägre utsläppen är.

Hur mycket bidrag får man på elbil?

Regeringen och riksdagen har avsatt 3,9 miljarder kronor i klimatbonus under 2022 till de som köper elbilar och laddhybrider. Den som köper en elbil kan 70 000 kronor i bidrag, och den som köper en laddhybrid får i genomsnitt 23 000 kronor.

Hur länge gäller Klimatbonus?

Många elbilar och laddhybrider förlorar rätt till klimatbonus under 2022. Det rör sig om upp till 70.000 kronor per bil. Bonus/malus-systemet är tänkt att vara självfinansierande, men det säljs fler elbilar än beräknat och kassan är nu tom.

Får man bidrag för begagnad elbil?

Bonusens belopp påverkas av flera faktorer och kan som högst vara 70 000 kronor. Bonusen ska betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum. Anslaget på 2,91 miljarder kronor som fanns avsatt för klimatbonusar under 2021 är i stort sett förbrukat.

Vad räknas som miljöbil 2022?

En bil som går på bensin eller diesel, eller är en elhybrid och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2) per kilometer för att betecknas som miljöbil. (Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan bli både minus eller plus. Multiplicera summan med 0,0457.