:

Hur får man bort kallras?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man bort kallras?
  2. Vad är kalldrag?
  3. Vad innebär begreppet kallras?
  4. Vad är ett Kallrasskydd?
  5. Vilken ventilation är bäst?

Hur får man bort kallras?

Undvik kallras genom att placera en radiator under fönstret som skapar en motverkande uppåtgående luftrörelse av varmluft. För att det ska kännas dragfritt får lufthastigheten inte vara högre än 0.10-0.15 m/s. Bästa platsen för en radiator är under ett fönster, för då förhindras kallras.

Vad är kalldrag?

Kallras uppstår när varm luft stiger uppåt, och på det sättet tränger kall luft ner. Därför är det även kallt på golvet i ett rum med mycket kallras. Ofta uppstår ett kallras i samband med större, kalla ytor. Kallraset beror på att varm luft träffar den kalla ytan, blir nerkylt och sjunker ner.

Vad innebär begreppet kallras?

Kallras betyder: kallt luftdrag från t. ex. fönster.

Vad är ett Kallrasskydd?

Vad är ett kallrasskydd och när ska jag använda det? Ett kallrasskydd förhindrar oönskad luft att passera in i bostaden när fläkten är frånslagen. Kallrasskydd kan användas då Klimat K7 är monterad genom yttervägg och inställd på tillfällig ventilation (läge 4-6 och 9).

Vilken ventilation är bäst?

S-ventilation Det skapas då ett undertryck i huset som gör att ersättningsluften sugs in genom öppningar i byggnadsskalet, t ex springventiler i fönstren. Kontentan av detta blir att det blir bäst ventilation på vintern när det är kallt ute och sämst på sommaren.