:

Vilken lag styr socialtjänstens områden?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken lag styr socialtjänstens områden?
 2. Vad säger lagen SoL?
 3. Vilka lagar finns inom socialtjänsten?
 4. Vem granskar socialtjänsten?
 5. Hur är socialtjänsten organiserad i Sverige och vilka lagar finns?

Vilken lag styr socialtjänstens områden?

Sjukvården och socialtjänsten och de som ger vård och stöd måste följa olika lagar och föreskrifter. och socialtjänsten ska följa Socialtjänstlagen, SoL. till vissa funktionshindrade, kallas också LSS. som har rätt till stöd av sin kommun.

Vad säger lagen SoL?

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte reglerar rättigheter för den enskilda individen utan beskriver vilka skyldigheter kommunerna har. Lagen reglerar all social verksamhet i kommunerna. Det kan gälla stöd till barn och unga, äldre, missbrukare och människor med funktionsnedsättning.

Vilka lagar finns inom socialtjänsten?

 • 1 kap. Socialtjänstens mål. ...
 • 2 kap. Kommunens ansvar. ...
 • 2 a kap. Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag. ...
 • 3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. ...
 • 4 kap. Rätten till bistånd. ...
 • 4 a kap. Har upphävts genom lag (2015:970).
 • 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper. ...
 • 6 kap.

Vem granskar socialtjänsten?

Myndigheter som utövar tillsyn inom det sociala området. Socialstyrelsen och länsstyrelserna ansvarar för statens tillsyn av socialtjänsten. Socialstyrelsen utövar tillsyn nationellt och länsstyrelserna ansvarar för den operativa tillsynen inom länen.

Hur är socialtjänsten organiserad i Sverige och vilka lagar finns?

I socialtjänstlagen står att kommunen har skyldigheter att hjälpa sina invånare med olika bidrag och stöd. De hjälpinsatser man kan få via socialtjänstlagen kallas bistånd. I lagen finns inte alla insatser kommunen kan hjälpa till med, antingen som ren service eller mot betalning.