:

Får inte ut nyckeln ur bilen?

Innehållsförteckning:

  1. Får inte ut nyckeln ur bilen?
  2. Hur startar man tändningen?
  3. Varför fastnar nyckeln i tändningslåset?
  4. Hur får man ut nyckeln på en Saab?
  5. Hur ställer man in tändningen?
  6. Vad ska man göra om man får motorstopp?
  7. Vad betyder ACC på tändningslåset?

Får inte ut nyckeln ur bilen?

Prova detta för att ur en tändningsnyckel som fastnat: Vrid nyckeln till läge 2 utan att starta bilen. Lägg i en växel. Lägg i P-läget. Ta ut nyckeln.

Hur startar man tändningen?

Tändningsläge I – Vrid startvredet medurs och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget. Tändningsläge II – Vrid startvredet medurs och håll vredet i ca 5 sekunder.

Varför fastnar nyckeln i tändningslåset?

Låscylindern och nyckeln har blivit smutsiga Användning av ett olämpligt fett resulterar i att smuts samlas inuti mekanismen. Med tiden kan det fastna. Skårorna på nyckeln blir ofta smutsiga om nyckeln används till annat än den är till för. För att riva av förpackningstejp när du öppnar paket, till exempel.

Hur får man ut nyckeln på en Saab?

Om du får ut nyckeln genom att lirka med växelspaken behöver du troligen justera lagerbocken eller växellåset.

Hur ställer man in tändningen?

Markeringen för tändinställning hittar du vanligtvis på remskivan vid vevaxeln. Vrid runt motorn tills markeringen på remskivan överensstämmer med markeringen på motorblocket enligt tillverkarens uppgifter (se bilden ovan). Den längsta markeringen brukar ange grundinställningen.

Vad ska man göra om man får motorstopp?

Sätt på varningsblinkers. Står bilen mitt i vägen, se då till att alla bilens passagerare och förbipasserande inte utsätts för fara. Ta på dig en reflexväst, och säkra området med varningstrekan t, så fort som möjligt efter att du fått stopp. Ring Viking på 0.

Vad betyder ACC på tändningslåset?

acc on är amerikanska för "accessory on" dvs motsvarar läge I på tändningslåset. Dvs: du ska koppla den till +12v via tändningen. Så startar mätaren när tändingen slås på.