:

Vilka arytmier finns det?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka arytmier finns det?
  2. Vad gör man åt Vänstersidigt Skänkelblock?
  3. Hur styrs hjärtat i hjärtat?
  4. Hur fungerar hjärtat som en pump?
  5. Hur får hjärtat näring och syre från kranskärlen?

Vilka arytmier finns det?

Vad gör man åt Vänstersidigt Skänkelblock?

Hur styrs hjärtat i hjärtat?

  • Hjärtslagen styrs genom att en impuls startas från ett litet område i höger förmak som kallas sinusknutan. Impulsen får hjärtats förmak att dra ihop sig så att blodet strömmar in i de två kamrarna i hjärtat. Sedan når impulsen vidare till den så kallade AV-knutan, och därefter genom den så kallade His-bunten.

Hur fungerar hjärtat som en pump?

  • Hjärtat fungerar som en pump. Det pumpar ut blodet genom kroppens blodkärl och organ. Det tryck som uppstår i kärlen när hjärtat pumpar ut blodet kallas blodtrycket.Hjärtat växlar hela tiden mellan att dra ihop sig och att slappna av. En sammandragning och en avslappning utgör tillsammans ett hjärtslag.

Hur får hjärtat näring och syre från kranskärlen?

  • Hjärtmuskeln får näring och syre från två kranskärl. Kranskärlen är små blodkärl som bildar ett nätverk runt hjärtat. De förser hjärtmuskeln med blod, syre och näring. Blodet leds sedan tillbaka genom kransvener.