:

Hur bokar man tid för mammografi?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokar man tid för mammografi?
 2. När får man besked om bröstcancer?
 3. Hur gör man mammografi med implantat?
 4. Should older women over 75 have mammograms?
 5. Why Vad är mammografi?
 6. Can mammografibilden be bedöma?
 7. Are Finns at risk for mammografi?

Hur bokar man tid för mammografi?

Kallelse till mammografi Logga in för att välja en tid som passar dig. Du kan också ringa till den mammografienhet du blivit kallad till för att boka om din tid.

När får man besked om bröstcancer?

Helst ser vi att kvinnor som inte har bröstcancer får besked om detta samma dag men vi förstår att utredning om man har en cancerdiagnos kan ta lite längre tid. Max två veckor efter det att du har sökt vård ska du således ha ett svar på dina undersökningar. Från diagnos till operation – max tre veckor.

Hur gör man mammografi med implantat?

Bröstimplantat utgör inget hinder för en mammografiundersökning. Under mammografin pressas bröstet ihop för att bilden ska bli tydlig. Skötare som utför mammografin har särskild utbildning och kan pressa ihop bröstet på rätt sätt även i samband med implantat.

Should older women over 75 have mammograms?

 • The decision depends on several factors, including your breast cancer risk, life expectancy, and personal preferences. Although breast cancer is a leading cause of death in older women, women over 75 haven't been included in studies of mammography. However, there is evidence that most breast cancers detected in older women are relatively slow...

Why Vad är mammografi?

 • Vad är mammografi? Mammografi är en undersökning av brösten som görs i en röntgenapparat. Mammografi görs för att upptäcka och behandla bröstcancer på ett tidigt stadium. Med mammografi kan tumörer hittas medan de fortfarande är så små att de inte känns. Även förstadier till bröstcancer kan upptäckas med mammografi.

Can mammografibilden be bedöma?

 • Hormonbehandling under klimakteriet och behandling med p-piller påverkar bröstvävnaden så att mammografibilden kan bli svårare att bedöma. Därför är det viktigt att röntgenläkare som granskar mammografibilden känner till om du använder några sådana läkemedel. Gör mammografi ont?

Are Finns at risk for mammografi?

 • Förändringar är oftast godartade (ej cancer). Men om läkarna inte är helt säkra på att förändringen är godartad, behöver den undersökas ytterligare, oftast med ett kompletterande ultraljud och ett vävnadsprov med finnål/mellannål. Finns det några risker med mammografi? Den lilla mängd strålning bröstet utsätts för anses inte innebära några risker.