:

Hur ger man granulat?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ger man granulat?
  2. När kommer Inolaxol granulat i lager?
  3. Vilka läkemedel får man inte krossa?
  4. Varför får man inte röra tabletter med fingrarna?
  5. Varför får man inte krossa Alvedon?

Hur ger man granulat?

Pulver och granulat som du sväljer En del läkemedel finns i form av pulver eller korn, så kallat oralt pulver eller oralt granulat. Vissa pulver och granulat kan röras ut i vätska, medan andra kan blandas i mat eller strös över mat, till exempel filmjölk. Du kan läsa i bipacksedeln vilket som passar bäst.

När kommer Inolaxol granulat i lager?

Inolaxol (sterkuliagummi) bulkmedel vid förstoppning är restnoterat i såväl granulat som pulverform. Dospåsar med pulver förväntas vara åter i lager i mitten av april medan dospåsar med granulat återkommer först under maj månad.

Vilka läkemedel får man inte krossa?

Generellt kan sägas att läkemedel med modifierad frisättning (depot- och enteroberedningar) inte ska krossas.

Varför får man inte röra tabletter med fingrarna?

Tabletterna kan vara skadliga eller få annan effekt om de krossa och inte inte tas upp på rätt ställe i matsmältningskanalen. Kapslar är ett alternativ till tabletter. Läkemedlet finns i en kapsel som löser upp sig i magsäcken. Innehållet i kapseln löser sedan upp sig antingen i magsäcken eller längre ner i tarmen.

Varför får man inte krossa Alvedon?

Tabletterna är större och svårare att svälja. Den kan inte delas eller krossas då frisättning och effekt påverkas.