:

Vad är och ge exempel på positiv och negativ särbehandling?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är och ge exempel på positiv och negativ särbehandling?
  2. Vad menas med begreppet positiv särbehandling?
  3. Var I lagen regleras positiv särbehandling?
  4. Vad är skillnaden mellan positiv särbehandling och kvotering?
  5. Vad innebär positiv särbehandling och kvotering och vad är det för skillnad mellan dem?
  6. Vilka för och nackdelar finns det med kvotering?
  7. Får man kvotera?
  8. Vad menas med att kvotera?

Vad är och ge exempel på positiv och negativ särbehandling?

Positiv särbehandling, menar man, är samma sak som negativ särbehandling från den överrepresenterade gruppens perspektiv. Om man väljer in en person från en underrepresentativ grupp, väljer man på samma gång bort en person från den överrepresenterade gruppen trots exempelvis samma meriter.

Vad menas med begreppet positiv särbehandling?

Begreppet positiv särbehandling används ibland i olika betydelser. I allmänhet handlar det om åtgärder som innebär företräde, fördelar eller förmåner åt eftersatta eller underrepresenterade grupper, för att i praktiken uppnå jämställdhet eller jämlikhet för personer i den gruppen.

Var I lagen regleras positiv särbehandling?

Den svenska lagstiftning som reglerar positiv särbehandling återfinns i diskrimineringslagen (2008:567) och det krävs därför en förståelse av vad denna lagstiftning innehåller och reglerar.

Vad är skillnaden mellan positiv särbehandling och kvotering?

Vad innebär positiv särbehandling och kvotering och vad är det för skillnad mellan dem?

Vilka för och nackdelar finns det med kvotering?

Får man kvotera?

Vad menas med att kvotera?