:

På vilket sätt märker vi här på jorden att månen har bunden rotation?

Innehållsförteckning:

  1. På vilket sätt märker vi här på jorden att månen har bunden rotation?
  2. Vad är cirkels area för en cirkel?
  3. Vad kan pi användas för att beräkna värdet på en cirkel?
  4. Hur stor är cirkelns area?
  5. Hur stor är cirkelns omkrets?

På vilket sätt märker vi här på jorden att månen har bunden rotation?

Bunden rotation innebär att en kropp (måne, planet, eller liknande) hela tiden vänder samma sida mot det objekt den roterar kring. Vår måne visar tex alltid samma sida mot oss och har bunden rotation. Jorden har inte det, men roterade tidigare snabbare kring sin axel och dygnet var då kortare.

Vad är cirkels area för en cirkel?

  • Vi använder oss av formeln för en cirkels area: A = π ⋅ r 2 = π ⋅ 4 2 c m 2 = 16 π c m 2 ≈ 50, 3 c m 2 Cirkelns area är alltså ungefär 50,3 cm 2.

Vad kan pi användas för att beräkna värdet på en cirkel?

  • Pi kan bland annat användas för att beräkna omkrets och area av en cirkel. Omkrets = 2 × π × radie. Area = π × radie. ^. 2. Eftersom diametern, omkretsen och arean enbart beror på cirkelns radie så räcker det att veta en utav dessa egenskaper för att kunna beräkna värdet på de övriga.

Hur stor är cirkelns area?

  • I själva verket är cirkelns area lite drygt tre gånger så stor som arean av de små kvadraterna, som vi markerade i figuren. Närmare bestämt är cirkelns area π gånger större än de små kvadraternas area: A c i r k e l = π ⋅ r ⋅ r = π r 2. Den här formeln för en cirkels area kan vi använda för alla cirklar.

Hur stor är cirkelns omkrets?

  • En cirkels diameter är dubbelt så stor som dess radie. Därför är cirkelns diameter 8 cm. Vi beräknar nu cirkelns omkrets enligt formeln: O = π ⋅ d = π ⋅ 8 c m = 8 π c m ≈ 25, 1 c m. Diametern är alltså 8 cm och omkretsen är ungefär 25,1 cm.