:

Vad är tjänlig?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är tjänlig?
  2. Är oförskämd typ?
  3. Vad är Bisjuka?
  4. Är som man förväntar sig?
  5. Vad betyder Otidig?

Vad är tjänlig?

Förleden är fager, ' passande, tjänlig' det vill säga givit god avkastning.

Är oförskämd typ?

oförskämd i ordbok från 1870 Betydelse: Som utan blygsel tillåter sig ord eller handlingar, hvilka innefatta missaktning emot andra.

Vad är Bisjuka?

Biodlare utanför Enköping har drabbats av en mycket smittsam bakteriesjukdom – amerikansk yngelröta. Nu ska bisamhällena eldas upp för att stoppa sjukdomen, som om den får härja fritt kan utrota hela bisamhället eftersom att larverna inte överlever.

Är som man förväntar sig?

Betydelse: Med fruktan eller hopp hålla för troligt, att något kommer att ske. Betydelse: Förstärkt uttryck af Vänta. Betyder äfven: vänta något med hopp.

Vad betyder Otidig?

Betydelse: Oförskämd i tilltal, ovettig.