:

Vad gör en Behandlingssekreterare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en Behandlingssekreterare?
 2. Vad krävs för att jobba på IVO?
 3. Vad krävs för att jobba på regeringskansliet?
 4. Vad gör en behandlare?
 5. Vad får man för lön som familjebehandlare?
 6. Hur mycket tjänar man på IVO?
 7. Hur mycket tjänar man på Regeringskansliet?
 8. Hur mycket tjänar en handläggare på Regeringskansliet?
 9. Vad gör en familje behandlare?
 10. Hur mycket tjänar en behandlare?
 11. Vad är en familjebehandlare?

Vad gör en Behandlingssekreterare?

Som behandlingssekreterare har du en mängd externa kontakter med bland annat placerande socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och andra vårdgivare. Du håller dig uppdaterad om hur behandlingen går, informerar avdelningsledningen och ser till att behandlingsplanen revideras och uppdateras när det behövs.

Vad krävs för att jobba på IVO?

Utöver breda kunskaper inom vård och omsorg har de dessutom en förmåga att på ett pedagogiskt sätt se till att de som tillsynas tar del av och använder den nya kunskap de fått av IVO.

Vad krävs för att jobba på regeringskansliet?

Hur söker jag jobb i Regeringskansliet? De flesta av Regeringskansliets rekryteringar görs genom platsannonsering och tillsätts med extern sökande. Om du hittar något som passar dig skickar du in en ansökan via vårt rekryteringssystem. Du kan skapa en prenumeration för att nya annonser via e-post.

Vad gör en behandlare?

Vad är och gör en Behandlare? Behandlare arbetar inom samtliga sektorer, ofta med syftet att möta människor i behov av stöd och råd för att bryta ett missbruk eller destruktivt beteendemönster. Behandlaren återfinns vanligtvis inom öppen- och slutenvård, samt kriminalvården.

Vad får man för lön som familjebehandlare?

Jobbar du som socialsekreterare, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller socialinspektör i Kalix kommun tjänar du i snitt 31 421 kronor. Det är 3 300 kronor under rikssnittet och hela 8 200 kronor sämre än de kommuner som betalar bäst, visar Tidningen Visions årliga kartläggning av löner i Sveriges kommuner.

Hur mycket tjänar man på IVO?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar man på Regeringskansliet?

Arvodet omprövas normalt en gång per år. För statsministern är arvodet 184 000 kronor per månad och för övriga statsråd 145 000 kronor per månad. Ett statsråd, som också är riksdagsledamot, får inte arvode för riksdagsuppdraget under statsrådsperioden.

Hur mycket tjänar en handläggare på Regeringskansliet?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör en familje behandlare?

Familjebehandlaren har ansvar för det behandlingsarbete som gäller föräldrar och syskon samt är den som planerar och följer upp umgängena tillsammans med föräldrar, ungdom och ungdomsbehandlare. En bit in i programmet träffar familjebehandlaren föräldrar och ungdom tillsammans varje eller varannan vecka.

Hur mycket tjänar en behandlare?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är en familjebehandlare?

Familjebehandling är ett stöd till familjer där det finns barn mellan 0-18 år. Behovet av stöd utreds av socialsekreterare på familjeenheten som sedan fattar ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Familjebehandling kan du som förälder ansöka om eller erbjudas som stöd efter en orosanmälan.