:

Hur hanterar man ett föl?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hanterar man ett föl?
  2. Hur får föl mat?
  3. Vad behöver man till ett föl?
  4. Hur får man fölet att dia?
  5. Hur länge ska ett föl vara med sin mamma?
  6. Hur mycket äter föl?

Hur hanterar man ett föl?

Stoet får agera draghjälp, dessutom bör man ha en medhjälpare som kan hjälpa till bakom fölet. Ge eftergift när fölet följer dig (och stoet). - Håll fölungen i grimskaftet så att den lär sig att sitta fast och ge sedan eftergift. Gå inte framför fölet och dra, då fungerar det inte.

Hur får föl mat?

Två–tre veckor efter födseln börjar fölet ofta visa ett intresse för fast föda. Här bör man ge det ett foder som är lämpligt för föl, till exempel Suregrow eller Creep Pellets i små mängder i stället för att fölet ska äta stoets foder.

Vad behöver man till ett föl?

Ett gott råd är att kraftfodret till avelsston och föl bör hålla, god proteinkvalité, högt fiberinnehåll och vara låga i stärkelse. När fölet går med sin mamma på bete så är det viktigt att tänka på gräsets näringsinnehåll. Generellt minskar näringen i gräset ju längre in på sommaren man kommer.

Hur får man fölet att dia?

Om stoet har bra råmjölkskvalitet men fölet inte diar undersöker veterinären fölet och sätter in behandling mot grundorsaken till varför fölet inte kommer upp och diar normalt. Ibland räcker det med att fölet assisteras till juvret, ibland matas fölet med råmjölk i nappflaska eller så sondar veterinären ner råmjölk.

Hur länge ska ett föl vara med sin mamma?

Du bör inte vänja av ditt föl innan det är fem månader gammalt. När du ska vänja av ditt föl bör du använda något av följande sätt: Naturlig avvänjning innebär att fölet får med stoet ända till dess att stoet inte längre tillåter att fölet diar.

Hur mycket äter föl?

Fölen bör ha kommit upp på en konsumtionsnivå på ca 2 kg kraftfoder innan de avvänjs. Detta för att klara avvänjningen på ett bra sätt och att orka äta tillräckligt mycket för att täcka sitt eget näringsbehov efter avvänjningen.