:

Hur Stamkvistar man tall?

Innehållsförteckning:

 1. Hur Stamkvistar man tall?
 2. När kan man börja Stamkvista en ek?
 3. När ska man Stamkvista Lärk?
 4. Hur kvistar man ett träd?
 5. När Savar tallen?
 6. Hur planterar man Lärk?
 7. Kan fälla och kvista?

Hur Stamkvistar man tall?

För bästa resultat bör du inleda stamkvistningen tidigt och göra utföra den i två omgångar. Första gången bör träden vara 5-6 meter eller 7-9 centimeter i brösthöjdsdiameter. Kvista trädet till cirka 3 meters höjd. Andra gången bör träden vara 9-11 meter eller 11-13 centimeter i brösthöjdsdiameter.

När kan man börja Stamkvista en ek?

När på året ska du stamkvista? Standardrådet för stamkvistning av lövträd är att kvista i JAS – juli, augusti och september – efter savningen. Då har träden chans att reparera sårskadan så att den inte blir inkörsport för rötsvampar. På ek är dock fönstret större, eftersom risken för rötskador är mindre.

När ska man Stamkvista Lärk?

För att minska risken för angrepp brukar man rekommendera att stamkvista under vegetationsperioden när trädens kådflöde är högt. Dock bör man undvika de intensivaste savningstiden på våren då barken lätt lossnar.

Hur kvistar man ett träd?

Så här kvistar du översidan

 1. Stå med vänster ben framme vid första grenvarvet. Stöd sågkroppen mot stammen. ...
 2. Vik ner sågen sågen över stammen och låt svärdet vila på stammen. Stöd gashandtaget mot höger ben eller mellan benen. ...
 3. Vänd upp sågen. ...
 4. För sågen framåt. ...
 5. Vik sågen åt höger. ...
 6. Vänd upp sågen.

När Savar tallen?

För tall och gran används 100 år. Ståndortsindex T24 innebär att dominerande tallar blir 24 meter höga på 100 år.

Hur planterar man Lärk?

Sibirisk lärk bör planteras på våren. Planteringen bör vara avslutad relativt tidigt på säsongen. Samma plantantal per hektar som för gran rekommenderas. Markberedning är alltid att föredra.

Kan fälla och kvista?

Håll med båda händerna om skaftet så minskar risken att du slinter eller hugger fel. Håll ena handen längre upp på skaftet när du lyfter yxan och låt den sedan glida ner längs skaftet medan yxan svingas nedåt. Grova grenar kan ibland kräva mothugg och snedhugg för att gå av utan spjälkning.