:

Hur får man ett alkoholtillstånd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man ett alkoholtillstånd?
  2. Vem beviljar serveringstillstånd?
  3. Vem beslutar om alkoholtillstånd?
  4. Vad är ansvarsfull alkoholservering?
  5. Vad kostar ett alkoholtillstånd i Stockholms kommun?

Hur får man ett alkoholtillstånd?

För att ansöka om ett alkoholtillstånd så behöver du lämna in en ansökan till kommunen. I nästa skede kommer kommunen begära in ett antal handlingar som bland annat hämtas ifrån Skatteverket, Bolagsverket och Polisen. För att anses lämplig behöver du godkännas på ett personligt och ekonomiskt plan.

Vem beviljar serveringstillstånd?

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om serveringstillståndet. Om du får serveringstillståndet beviljat får du betala en tillsynsavgift varje år.

Vem beslutar om alkoholtillstånd?

Kommunerna är idag de som fattar beslut om alkoholtillstånd till näringsidkare inom kommunens geografiska område. Detta enligt alkohollagen som antogs 1995. Oftast är beslutsordningen sådan att kommunen har delegerat beslutanderätten till kommunens socialnämnd eller motsvarande.

Vad är ansvarsfull alkoholservering?

Metoden syftar till att minska våld kopplat till servering av alkohol på serveringsställen. Exempel på serveringsställen är restauranger, sportbarer och studentpubar. För att uppnå syftet med metoden arbetas det aktivt med att minska berusningen och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Vad kostar ett alkoholtillstånd i Stockholms kommun?

För att sälja alkohol behöver du i de flesta fall ansöka om serveringstillstånd. Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset. För att få servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd.