:

Vad gör en skogskonsult?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en skogskonsult?
  2. Hur mycket tjänar man på skogsbruk?
  3. Vad krävs för att bli jägmästare?
  4. Hur mycket tjänar man på att köra skogsmaskin?
  5. Hur mycket tjänar man som Skördarförare?
  6. Vad tjänar man som skogshuggare?
  7. Vilka lagar reglerar arbetet i skogen?

Vad gör en skogskonsult?

Skogskonsulenten arbetar med att ge råd och stöd till skogsägare och andra inom skogsbruket. Rådgivningen syftar till att inspirera och ge kunskap när beslut ska fattas om skogen. Konsulenten arbetar också med att se till att de lagar och regler som gäller för skogsbruket följs.

Hur mycket tjänar man på skogsbruk?

Skogsmästare inom Naturvetarna tjänade år 2020 mellan 32 000 och 61 000 kr per månad (medianlön 39 000 kr per månad). Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få.

Vad krävs för att bli jägmästare?

För att bli jägmästare läser du först en treårig kandidatutbildning för att därefter fortsätta på ett tvåårigt masterprogram. 5 års studier (300 hp) krävs för att få en yrkesexamen som jägmästare. För dem som är intresserade av en kortare utbildning kan Skogsmästare vara ett alternativ.

Hur mycket tjänar man på att köra skogsmaskin?

Hur mycket man tjänar baseras på arbetsuppgifter samt erfarenheter i yrket, med grundlön samt tillägg för obekväm arbetstid – s.k skiftkörning förekommer i arbetslagen. Baserat på statistik från SCB är snittlönen för skogsmaskinförare är 28900 kr (Yrkesgrupp 834 – Maskinförare).

Hur mycket tjänar man som Skördarförare?

28 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar man som skogshuggare?

27 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vilka lagar reglerar arbetet i skogen?

Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen.