:

Hur registreras frikort?

Innehållsförteckning:

  1. Hur registreras frikort?
  2. När får man frikort på medicin?
  3. Vad är öppenvård på sjukhus?
  4. När ska du anmäla sjukskrivning?
  5. Hur får du ersättning för resor till och från sjukhus?
  6. Hur ska du anmäla sjukskrivning hos Försäkringskassan?

Hur registreras frikort?

Frikort i papper Via inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan patienten själv beställa frikort i pappersformat. Frikortet skickas då automatiskt till patientens folkbokföringsadress.

När får man frikort på medicin?

Dina kostnader för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en tolvmånadersperiod. Om taket på 2 400 kronor nås får du frikort för resten av perioden. Från och med den 1 januari 2022 höjdes taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 350 kronor till 2 400 kronor.

Vad är öppenvård på sjukhus?

  • Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

När ska du anmäla sjukskrivning?

  • Anmäl sjukskrivning (Försäkringskassan) Läkarintyg efter sju dagar. Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna bedöma arbetstagarens rätt till sjuklön.

Hur får du ersättning för resor till och från sjukhus?

  • Sjukresor. SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST. Sjukresor. Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller resor som du gjort på grund av sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en avgift själv, den så kallade egenavgiften.

Hur ska du anmäla sjukskrivning hos Försäkringskassan?

  • Anmäl sjukskrivning hos Försäkringskassan. Läkarintyg efter sju dagar. Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna bedöma arbetstagarens rätt till sjuklön.