:

Hur mäter man feber i pannan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mäter man feber i pannan?
  2. Hur använder man en Panntermometer?
  3. Hur tillförlitlig är en Panntermometer?
  4. Hur tar man Örontemp?
  5. Varför tar man tempen i pannan?

Hur mäter man feber i pannan?

Mät temperaturen på pannan utan något som hindrar mätningen. Allt som täcker området (hår, mössa, peruk, bandage) isolerar området och ger felaktiga mätvärden. 2. Vänta i cirka 30 sekunder innan samma patient mäts igen för att undvika att huden svalnar för mycket.

Hur använder man en Panntermometer?

Med en panntermometer kan man på ett beröringsfritt och hygieniskt sätt mäta kroppstemperatur. Allt som krävs är att man riktar termometern mot pannan på den person vars temperatur ska kontrolleras och därefter inväntar resultat.

Hur tillförlitlig är en Panntermometer?

Panntermometrar har fått sin tillförlitlighet ifrågasatt mer än en gång eftersom de mäter hudens temperatur för att sedan räkna ut kärntemperaturen, till skillnad från mer traditionella termometrar som mäter kärntemperaturen direkt.

Hur tar man Örontemp?

Det är viktigt att du placerar termometern rätt i örat. Dra försiktigt i barnets öra uppåt och bakåt innan du för in termometern. Då blir hörselgången i örat rakare och termometern kan föras in så att örat sluter tätt om den. Det är viktigt för att inte få ett för lågt resultat.

Varför tar man tempen i pannan?

Scanning av temperatur i pannan är inte en lämplig metod för att bedöma kärntemperatur. Fler studier för att klargöra hur tillförlitlig den är behövs, men sannolikt påverkas mätningen av termometerns placering, fuktighet i huden, mängden underhudsfett, fysisk aktivitet och omgivningens temperatur.