:

Vilket av följande ämnen är ett bindemedel?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket av följande ämnen är ett bindemedel?
 2. Är bitumen farligt?
 3. Vad är det som gör att det förekommer blödning på asfalten?
 4. När smälter asfalt?
 5. Vad binder i målarfärg?
 6. Vad består färger av?
 7. Vad består bitumen av?
 8. Är det farligt att andas in asfalt?
 9. Vad är Gjutasfalt?
 10. Hur återvinner man asfalt?
 11. Hur tät är asfalt?
 12. Hur man asfalterar?
 13. Vad innehåller utomhusfärg?
 14. Vad består väggfärg av?

Vilket av följande ämnen är ett bindemedel?

Målarfärger

 • Lim animaliskt, vegetabiliskt, syntetiskt.
 • Linolja och andra torkande oljor.
 • Harts – natur- och konstharts.
 • Akrylharts (en konstharts)
 • Latex.
 • Gummi arabicum.
 • Ägg för äggtempera och äggoljetempera.
 • Asfalt.

Är bitumen farligt?

Bitumenrök anses inte vara skadligt för allmänheten. Exponering för höga koncentrationer vid hantering av bitumen kan orsaka irritation i ögon, näsa och/eller luftvägar.

Vad är det som gör att det förekommer blödning på asfalten?

Blödning blir ibland resultatet när trafiken packar stenmaterialet i en beläggning så att hålrummet blir mindre och bitumen pressas upp till ytan.

När smälter asfalt?

Riktigt varma dagar har temperaturer på 60-70 grader har uppmätts i vägytan. Värmen gör att bindmedlet i asfalten smälter och tränger upp till ytan, man brukar säga att asfalten svettas eller blöder.

Vad binder i målarfärg?

Olja som bindemedel hjälper färgen att tränga in bra i trä, där det oxiderar och bildar en skyddande yta. Den vanligaste typen av olja som används i målarfärg är linolja. Lösningsmedlet brukar vara lacknafta eller terpentin, men det finns även vattenlösliga varianter.

Vad består färger av?

Färger är ljus med olika våglängder. En viss våglängd ger upphov till en viss färg. Ur vitt ljus hittar vi en skala av alla färger. Det är dessa vi kan se i en regnbåge: rött, orange, gult, grönt, blått och violett. Det är först när det vita ljuset träffar ett föremål det visar färg.

Vad består bitumen av?

Bitumen (betoningen ligger på andra stavelsen) är ett bindemedel bestående av kolväten. Det framställs ur petroleum och benämns i vissa fall populärt asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor (asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial.

Är det farligt att andas in asfalt?

Gammal asfalt kan fräsas upp och återanvändas, till exempel som underlag under nya vägar. Det finns dock en risk att gammal asfalt innehåller tjära med höga PAH-halter. PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) är en grupp kemiska ämnen som kan vara mycket giftiga.

Vad är Gjutasfalt?

Gjutasfalt används som vattenisolerade tätskikt på broar, parkeringsdäck, terrasser, balkonger och tak. Den lämpar sig också utmärkt som golv i garage, djurstallar, deponier och inom industrin samt vid renovering i känslig kulturmiljö och som skydd mot radon.

Hur återvinner man asfalt?

Asfalt är 100 procent återvinningsbart....NCC kan erbjuda flera olika återvinningstjänster och produkter:

 • Varm återvinning.
 • Halvvarm återvinning.
 • Kall återvinning.
 • Återvinning via mobila och fasta verk.
 • Remixing och repaving.
 • Speciallösningar efter behov.

Hur tät är asfalt?

Polymermodifierad gjutasfalt och SAMI-beläggning med polymermodifierat bindemedel visade sig vara täta vid belastning upp till 1 meter vattenpelare. Båda dessa typer bör kunna användas för flygfält. SAMI-beläggningen bör placeras minst 10 cm ner i konstruktionen, medan gjutasfalten bör kunna placeras något högre upp.

Hur man asfalterar?

Merparten av alla asfalterade ytor utförs som s.k. maskinläggning, av ett läggarlag med en asfaltutläggare och en eller flera vältar. I vissa fall återvinner man gammal beläggning direkt på plats med olika ”remixing”-metoder. Asfalt ligger dock inte bara på gator och vägar med hög trafik.

Vad innehåller utomhusfärg?

Vad målarfärg innehåller All målarfärg är främst uppbyggd av tre komponenter: Bindemedel, lösningsmedel och pigment. Bindemedlet är, som namnet antyder, det som binder färgen och får den att hålla ihop. Färgens namn kommer oftast av vilket bindemedel som används, som oljefärg eller akrylfärg.

Vad består väggfärg av?

De flesta målarfärger består av pigment, bindemedel, lösningsmedel och olika tillsatser.

 • Pigment är kemiska ämnen som ger färgen dess kulör. ...
 • Bindemedel är den del som binder ihop pigmenten, stelnar färgen när den strukits på och får den att torka och fästa vid underlaget.