:

Varför funkar inte Vlookup?

Innehållsförteckning:

 1. Varför funkar inte Vlookup?
 2. Hur gör man en Vlookup?
 3. Hur gör man leta rad i Excel?
 4. Hur gör man leta rad?
 5. Hur fungerar index i Excel?

Varför funkar inte Vlookup?

När du försöker dra och kopiera standard VLOOKUP-formeln (med låst referens på uppslagsvärdet och tabellraden) fungerar det inte eftersom det bara drar samma värde för varje post. Denna brist orsakas återigen av att VLOOKUP kräver en specifik kolumnreferensinmatning för dina returvärden.

Hur gör man en Vlookup?

Att tänka på avseende VLOOKUP/LETARAD

 1. Kom ihåg att den kolumn som vi letar upp ett värde i måste vara den vänstersta kolumnen.
 2. Din data måste vara trimmad, dvs. ...
 3. Den vänstersta kolumnen räknas som nummer 1, nästa som nummer 2 osv. ...
 4. False (rekommenderat) gör att formeln enbart ger träff på exakt matchning.

Hur gör man leta rad i Excel?

I sin enklaste form anger LETARAD-funktionen: =LETARAD(Vad du vill slå upp, var du vill leta efter det, kolumnnumret i området som innehåller värdet som ska returneras, returnerar en ungefärlig eller exakt matchning – anges som 1/SANT eller 0/FALSKT).

Hur gör man leta rad?

I sin enklaste form anger LETARAD-funktionen: =LETARAD(Vad du vill slå upp, var du vill leta efter det, kolumnnumret i området som innehåller värdet som ska returneras, returnerar en ungefärlig eller exakt matchning – anges som 1/SANT eller 0/FALSKT).

Hur fungerar index i Excel?

INDEX-funktionen returnerar ett värde eller en referens till ett värde i en tabell eller ett område....Kommentarer

 1. Om både row_num och column_num argument används returnerar INDEX värdet i cellen vid skärningspunkten mellan row_num och column_num.
 2. row_num och column_num cell måste peka på en cell inom en matris.