:

Hur använder man WPS?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man WPS?
  2. Hur hittar jag WPS PIN på min Samsung skrivare?
  3. Vad är WPS anslutning?
  4. Vad är WPS Button?
  5. Vad är WPS PIN HP?
  6. Vad är WPS PIN för skrivare?

Hur använder man WPS?

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS-knappen

  1. På hemskärmen trycker du lätt på – [Settings] – [ Wi-Fi].
  2. Tryck lätt på . En skärm som ber dig att trycka på WPS-knappen på Wi-Fi-routern visas.
  3. Tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-routern inom 2 minuter. ...
  4. Tryck lätt på [OK] för att slutföra inställningen.

Hur hittar jag WPS PIN på min Samsung skrivare?

Tryck på knappen (Menu) på kontrollpanelen och välj Nätverk. Tryck på Wi-Fi. Tryck på WPS > PIN. Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.

Vad är WPS anslutning?

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är ett enkelt sätt att ansluta till ett trådlöst nätverk utan mycket konfiguration. Med WPS konfigureras ett trådlöst nätverk automatiskt med ett nätverksnamn (SSID) WPA-säkerhetsnyckel och autentisering.

Vad är WPS Button?

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är ett enkelt sätt att ansluta till ett trådlöst nätverk utan mycket konfiguration. Med WPS konfigureras ett trådlöst nätverk automatiskt med ett nätverksnamn (SSID) WPA-säkerhetsnyckel och autentisering. WPS är utformat för att stödja olika Wi-Fi-certifierade 802.11-produkter.

Vad är WPS PIN HP?

Den här PIN-koden används för att ansluta till skrivaren med Wi-Fi Direct. Vissa routermärken har inte stöd för anslutning till WPS. Innan du börjar kontrollerar du att routern har en WPS-knapp eller en knapp med WPS-ikonen .

Vad är WPS PIN för skrivare?

Den här PIN-koden används för att ansluta till skrivaren med Wi-Fi Direct. Vissa routermärken har inte stöd för anslutning till WPS. Innan du börjar kontrollerar du att routern har en WPS-knapp eller en knapp med WPS-ikonen .