:

Vad är Unittester?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Unittester?
 2. Vad är enhetstestning?
 3. Vad är ett Acceptanstest?
 4. Vad ingår i systemtest?
 5. Vad är testprotokoll?
 6. Vad är systemtest?
 7. Varför systemtest?
 8. Vad är testnivå?
 9. Hur skriver man ett testfall?
 10. Vad gör en Programvarutestare?
 11. Vad innebär agil systemutveckling och hur påverkar det testningen?
 12. Hur kan man göra nivåtest?
 13. Vad gör man som mjukvarutestare?
 14. Hur ser nivåtest ut?

Vad är Unittester?

Unittester, eller “enhetstester”, används för att testa så enskilda metoder eller funktioner gör det de ska. Till exempel om en metod ska returnera bool-värdet True , så ska den aldrig kunna returnera False . Det var det enklaste fallet av ett unittest, men poängen går nog fram.

Vad är enhetstestning?

Enhetstestning och Integrationstestning är två viktiga förutsättningar för att utveckla mjukvara med rätt kvalitet. Tillsammans formar dem de tidigaste automatiska testerna som är absoluta förutsättningar för att kunna leverera ny mjukvara i hög frekvens på kort tid.

Vad är ett Acceptanstest?

Acceptanstester görs för att kontrollera att alla funktioner finns på plats. Acceptanstesten är ett sorts slutgodkännande av det som utvecklare och designers har levererat. När du godkänt en funktion eller design kommer den se ut och fungera precis som det du godkänt.

Vad ingår i systemtest?

eller systemtestning – testning av ett system som är färdigt för leverans. Systemtestning görs som black box testing, det vill säga att testaren granskar inte källkoden, utan undersöker om systemet beter sig som förväntat under olika betingelser. – Det finns ett stort antal deltest som brukar ingå i systemtest.

Vad är testprotokoll?

Testprotokoll tas fram. Varje projekt kan utgå från det allmänna testprotokollet. Oftast behöver man göra vissa ändringar och tillägg eftersom alla produktioner är olika. Testpersoner går sedan igenom olika delar av produktionen och protokollför sina testresultat.

Vad är systemtest?

eller systemtestning – testning av ett system som är färdigt för leverans. Systemtestning görs som black box testing, det vill säga att testaren granskar inte källkoden, utan undersöker om systemet beter sig som förväntat under olika betingelser.

Varför systemtest?

Syftet med systemtest är att: – Verifiera att systemet uppfyller samtliga testbara krav i systemkravspecifikationen. – Verifiera att systemets användardokumentation är korrekt i sig, samt att systemets beteende överensstämmer med vad som beskrivs i användardokumentationen.

Vad är testnivå?

Med testnivåer avses vanligtvis de olika nivåer test utförs på. Exempelvis enhetstest, enhetsintegrationstest, funktionstest, systemtest, systemintegrationstest och acceptanstest.

Hur skriver man ett testfall?

Vanliga fält i testfall

 1. ID (identitet) Fältet ID används för att underlätta korsreferenser testfallen sinsemellan samt från felrapporter till testfall. ...
 2. Rubrik. Rubriken ska vara en kort talande beskrivning av testfallet, t ex ”spara kund”. ...
 3. Förberedelser. ...
 4. Teststeg. ...
 5. Förväntat resultat. ...
 6. Återställning. ...
 7. Testdata. ...
 8. Prioritet.

Vad gör en Programvarutestare?

Vad gör en programvarutestare? Som programvarutestare är din uppgift är att hitta sätt och situationer där produkter eller tjänster inte fungerar som de ska, och tillsammans med ditt team åtgärda bristerna.

Vad innebär agil systemutveckling och hur påverkar det testningen?

Undersökningen visar att testmetoderna i sig inte har förändrats eller påverkats av övergången till det agila utvecklingssättet. Det som har förändrats är när testningen utförs, istället för att testa i slutet av utvecklingsprocessen testas det kontinuerligt, utvecklare och testare arbetat ihop.

Hur kan man göra nivåtest?

Anmälan och tidsbokning för nivåtest Ta med giltig legitimation på testdagen. Testresultatet är en rekommendation på vilken nivå du bör starta dina studier. Ett nivåtest ger inget betyg. Prata med en studie- och yrkesvägledare på Vuxvägledning Malmö för att boka tid till ett nivåtest.

Vad gör man som mjukvarutestare?

Som mjukvarutestare har du till uppgift att säkra kvaliteten på olika sorters mjukvaror, innan de kommer ut på marknaden. Därför kallas yrket även QA-testare, där QA står för quality assurance.

Hur ser nivåtest ut?

Nivåtesten är datorbaserade och testresultatet redovisas i en testprofil tillsammans med en rekommenderad startnivå. Ett nivåtest tar vanligtvis två till tre timmar och du får ditt resultat via mejl inom en till två veckor. Ta med giltig legitimation på testdagen.