:

Måste kitt torka innan målning?

Innehållsförteckning:

  1. Måste kitt torka innan målning?
  2. Vilken typ av kitt till fönster är bäst?
  3. När torkar kitt?
  4. Hur länge håller fönsterkitt?
  5. Måste man måla över fönsterkitt?
  6. Vad kan man använda istället för kitt?
  7. När kan man måla efter kittning?
  8. Hur länge vänta med att måla över Linoljekitt?
  9. Kan man kitta fönster när det regnar?
  10. Hur länge ska Linoljekitt torka innan målning?

Måste kitt torka innan målning?

Linoljekitt används som tätning mellan fönsterglas och bågar i trä. Bågen mättas först med linolja och sedan kittas den. Därefter ska det målas över inom 24 timmar. Om man inte hinner måla om inom denna tid får man vänta in målningen tills kittet torkat helt, det vill säga efter minst 2-3 veckor.

Vilken typ av kitt till fönster är bäst?

Dana Lim SMP Kitt 686 är ett elastiskt och snabbhärdande fönsterkitt med mycket god vidhäftning mot de flesta material. Kittet är övermålningsbart och har en god beständighet mot UV-ljus och väderpåverkan. SMP Kitt 686 används för kittning av fönster och reparation av kittfals.

När torkar kitt?

Sista momentet är att måla, men se till att vänta tills kittet har torkat färdigt. Torktiden för linoljekitt brukar ligga på mellan 2-4 veckor. För syntetiskt kitt kan det vara så kort som 2 dygn. Exakt vad som gäller för den produkt du använder bör vara angivet på förpackningen.

Hur länge håller fönsterkitt?

När kittet börjar spricka och/eller lossna är det hög tid att kitta om fönstret. Det brukar behövas vart femte till vart tionde år, lite beroende på hur mycket väder och vind fönstret får utstå. Först måste gammalt kitt tas bort, och ytorna slipas helt rena. Är fönsterkittet riktigt dåligt måste allt kitt tas bort.

Måste man måla över fönsterkitt?

Du bör av två skäl ha som regel att måla om utsidan av fönstret i samband med att du kittar. Det ena skälet är att du alltid bör måla kittfalsen och ett par millimeter upp på rutan när massan torkat. Detta gör du för att skydda kittet och för att täta skarven mellan kitt och glas. Det andra skälet ger sig självt.

Vad kan man använda istället för kitt?

Tänk på att småfåglar tycker att linoljekitt är gott. Ett gammalt knep är att strö med finmald vitpeppar på kittet innan målning av fönstret. På en del fönster kan man istället för kitt använda glasningslister av trä. Vid reparation avlägsnas de gamla listerna.

När kan man måla efter kittning?

Korrekt yttorrhet uppnås vanligtvis efter 2 – 4 veckor efter kittning, men kan variera beroende på luftväxling och väderförhållanden. Måla 1 – 2 mm in på glaset. Färgen ska skydda kittet mot sol, regn och ytterligare uttorkning. Därför rekommenderas användning av färg med hög vattenresistens.

Hur länge vänta med att måla över Linoljekitt?

Målning: Bör alltid övermålas. Måla tidigast efter 3 till 4 veckor. Uppfyller kraven för antikvarisk renovering. Bruksanvisning för linoljekitt: Vid applicering får kittet ej utsättas för hög temperatur eller solvärme, då det kan torka för snabbt med risk för skrynkligt skinn på ytan.

Kan man kitta fönster när det regnar?

Fönstren får inte heller vara fuktiga så har det regnat nyligen bör du vänta någon dag. Man kan mäta fuktigheten i träet med en fuktmätare som går att köpa i färghandeln. Ett värde runt 14% är bra. Börjar det närma sig 18-20% är träet för fuktigt och du bör inte påbörja en fönsterrenovering.

Hur länge ska Linoljekitt torka innan målning?

Om det kitt som används är ett rent linoljekitt måste övermålning ske antingen inom 24 timmar efter att man kittat eller så måste man vänta minst 2-3 veckor. Linoljan i kittet torkar genom att ta upp syre och under den processen kan kittet svälla upp till 10-15 % i volym.