:

Hur ta Örontemp?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ta Örontemp?
  2. Hur mycket ska man lägga till när man tar tempen i örat?
  3. Kan man lita på örontermometer?
  4. Hur långt in ska en örontermometer?
  5. Vad är normal temp i örat?

Hur ta Örontemp?

Det är viktigt att du placerar termometern rätt i örat. Dra försiktigt i barnets öra uppåt och bakåt innan du för in termometern. Då blir hörselgången i örat rakare och termometern kan föras in så att örat sluter tätt om den. Det är viktigt för att inte få ett för lågt resultat.

Hur mycket ska man lägga till när man tar tempen i örat?

Observera att termometern, oavsett metod, ska vara inställd på att mäta den faktiska temperaturen eftersom skillnaden mellan olika mätställen varierar kraftigt mellan olika personer. Örontemperatur, oral temperatur eller axillär temperatur ska därmed inte justeras till ändtarmens eller lungartärens temperatur.

Kan man lita på örontermometer?

På senare år har det blivit allt vanligare att man mäter febern med öron- eller mun-termometrar. Även i sjukvården är det framför allt örontermometrar som används. Men de är inte att lita på visar en studie vid Universitetssjukhuset i Örebro som publicerats i Läkartidningen.

Hur långt in ska en örontermometer?

Placera örontermometern korrekt Se till att spetsen pekar rakt mot trumhinnan när du håller i den (bild 10). För alltid in spetsen i samma öra, i samma riktning och lika djupt. Obs! Om du inte riktar spetsen mot trumhinnan (bild 11) blir mätresultatet felaktigt.

Vad är normal temp i örat?

Medelvärden är fel Mätningar på friska vuxna personer visar exempelvis att normaltemperaturen kan variera mellan 35,6 och 38 grader. – Det egentliga problemet är inte om en person har hög temperatur. Problemet uppstår om temperaturen är så låg att personalen inte uppfattar det som feber.