:

Vilka databaser finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka databaser finns det?
 2. Vilken databas är bäst?
 3. Vad kan man göra med Access?
 4. Är PubMed gratis?
 5. Vad finns det för databaser?
 6. Hur ser en databas ut?
 7. Varför använda PubMed?

Vilka databaser finns det?

– Typer av databaser är relationsdatabaser, hierarkiska databaser, NoSQL, nyckel‑värde‑databaser, objektdatabaser, objektrelationsdatabaser och grafdatabaser. – Läs också om ZigZag. – I Yttrandefrihetsgrundlagens databasregel är en databas i praktiken samma sak som en webbsida.

Vilken databas är bäst?

Postgre SQL har den klart bästa skalbarheten.

Vad kan man göra med Access?

Utnyttja dina data med Access – utan att skriva kod eller bli databasexpert:

 1. Använd mallar för att snabbt bygga databaser.
 2. Hitta data och skapa enkelt rapporter baserat på data i Access.
 3. Skapa omfattande formulär för inmatning av data.
 4. Importera, omvandla och exportera en mängd olika datakällor.

Är PubMed gratis?

PubMed har engelska som sökspråk även om artiklarna kan vara skrivna på andra språk. Databasen är gratis tillgänglig för alla, men för att komma åt de tidskrifter KI prenumererar på i fulltext behöver du gå till PubMed via bibliotekets webbplats.

Vad finns det för databaser?

– Typer av databaser är relationsdatabaser, hierarkiska databaser, NoSQL, nyckel‑värde‑databaser, objektdatabaser, objektrelationsdatabaser och grafdatabaser. – Läs också om ZigZag. – I Yttrandefrihetsgrundlagens databasregel är en databas i praktiken samma sak som en webbsida.

Hur ser en databas ut?

När man installerat en databashanterare på sin dator, kan den ofta hantera flera olika databaser samtidigt. Varje databas består egentligen av två samlingar data: dels databasens innehåll, dels schemat. Schemat kallas också datakatalog eller meta-data, vilket betyder "data om data".

Varför använda PubMed?

PubMed är den största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom bland annat medicin, omvårdnad och odontologi. PubMed har engelska som sökspråk även om artiklarna kan vara skrivna på andra språk.