:

Hur kan jag börja en mening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan jag börja en mening?
 2. Hur kan man variera meningar?
 3. Kan man börja en mening med till exempel?
 4. Hur man skriver en perfekt mening?
 5. Vad kan man använda istället för och?
 6. Kan man börja en mening med Däremot?
 7. Hur kan man förbättra sitt skrivande?
 8. Vad kallas ett skrivtecken som ska läsas som ett ord?
 9. Hur ska en mening vara uppbyggd?

Hur kan jag börja en mening?

Det går bra att ibland inleda en mening med och eller men. En mening kan börja med men när den står i motsättning till hela den föregående meningen, inte bara en del av den.

Hur kan man variera meningar?

Den vanligaste fallgropen är att börja flera meningar i rad med: egennamn....Sammanfattning

 1. meningen inte är högertung.
 2. vara sparsam med inledande bisatsinledare.
 3. inte satsrada.
 4. skriva fler korta meningar när det är drama eller action.
 5. syfta rätt inom långa meningar (läs mer om syftning här).

Kan man börja en mening med till exempel?

Om du inleder den viktiga meningen med till exempel men kan det räcka för att väcka nyfikenheten, och är många gånger mer effektivt än ett utropstecken. Det är helt enkelt ett retoriskt knep, precis som upprepningar, alliterationer och frågor.

Hur man skriver en perfekt mening?

En bra regel är alltså att när du skriver lägger du verbet så tidigt som möjligt i meningen. Det kan också vara bra att tänka på att subjektet (den som gör något) och predikatet (verbet) ska stå i närheten av varandra. Då blir meningen mer lättläst.

Vad kan man använda istället för och?

Exempel på ord som signalerar logiska samband i en text:

 1. Tillägg. även. och, också ...
 2. Tid/ordningsföljd. inledningsvis. omedelbart därefter. ...
 3. Jämförelse/motsättning. jämfört med. såsom. ...
 4. Förtydligande/exemplifering. såsom. till exempel (t.ex.) ...
 5. Orsak. därför. således. ...
 6. Avsikt. målet är att. ...
 7. Följd/slutsats. som en följd av. ...
 8. Medgivande. givetvis.

Kan man börja en mening med Däremot?

Många föredrar dock, emellertid och däremot i stället för men. Det är synd eftersom de orden har en mer byråkratisk stil. På samma sätt föredrar många skribenter samt, också, dessutom och därtill i stället för och.

Hur kan man förbättra sitt skrivande?

Fem enkla tips för att skriva bättre

 1. Berätta vad du ska säga – säg det – berätta vad du har sagt. ...
 2. Lägg in en inledande nyckelmening i varje stycke. ...
 3. Skapa övergångar mellan stycken. ...
 4. Skriv enkelt. ...
 5. Läs igenom texten.

Vad kallas ett skrivtecken som ska läsas som ett ord?

Logogram kallas ett skrivtecken (grafem) som representerar ett morfem eller ord.

Hur ska en mening vara uppbyggd?

Enkla meningar som består av en enda huvudsats. Sammansatta meningar, som består av två eller flera huvudsatser. Komplexa meningar, som består av en huvudsats med åtminstone en bisats. Sammansatta komplexa meningar som består av flera huvudsatser varav åtminstone en innehåller en bisats.