:

Hur skapa en PowerPoint-presentation av ett Word dokument?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skapa en PowerPoint-presentation av ett Word dokument?
  2. Hur presenterar man en PowerPoint med anteckningar?
  3. Hur lägga in pdf i PowerPoint?
  4. Hur ser man anteckningar i presentation?
  5. Kan man konvertera pdf till PowerPoint?

Hur skapa en PowerPoint-presentation av ett Word dokument?

Obs!: Word-dokumentet måste vara stängt för att det ska gå att infoga det i en PowerPoint-presentation. Öppna PowerPoint och klicka på Start > Ny bild. Välj Bilder från disposition. Leta upp och markera Word-dokumentet i dialogrutan Infoga disposition och klicka på Infoga.

Hur presenterar man en PowerPoint med anteckningar?

Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel. Välj önskade alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka på OK. Om du väljer Automatisk visasPowerPoint stödanteckningar på den bärbara datorn om den finns tillgänglig.

Hur lägga in pdf i PowerPoint?

Infoga en PDF-fil som ett objekt I PowerPoint du den bild där du vill lägga till filen och väljer sedan Infoga > objekt. Markera Skapa från fil i rutan Infoga objekt och skriv sedan PDF-filens plats. Du kan också klicka på Bläddra, leta rätt på PDF-filen plats och sedan välja OK.

Hur ser man anteckningar i presentation?

På menyn Visa klickar du på Föredragshållarvy. Du kommer att se bilden som du presenterar, en förhandsgranskning av nästa bild samt eventuella anteckningar för den aktuella bilden. Sådana anteckningarna visas under förhandsgranskningen av nästa bild. Åhörarna ser bara de bilder som du presenterar i presentationen.

Kan man konvertera pdf till PowerPoint?

Med Adobe Acrobats onlinetjänster går det enkelt att omvandla en pdf till en Microsoft PowerPoint-presentation. Logga in för att ladda ned eller dela din konverterade fil.