:

Är ISBN serienummer?

Innehållsförteckning:

  1. Är ISBN serienummer?
  2. Hur får man DOI nummer?
  3. Hur får man ett ISBN nummer?
  4. Finns ingen DOI?
  5. Vad betyder DOI i referens?
  6. Hur gör man en DOI länk?
  7. Har alla artiklar DOI nummer?

Är ISBN serienummer?

Ett ISBN-nummer (International Standard Book Number) är en unik identifierare för en bok som har utfärdats av en ISBN-registreringsbyrå. Om du har angett ISBN-numret för en bok visas det i bokkatalogen eller på fliken Metadata för boken.

Hur får man DOI nummer?

En artikels DOI hittar du ofta i början av eller i nära anslutning till artikeln. Ett exempel på hur en DOI ser ut är: 10.1000/182. Just denna leder till DOI Handbook från DOI.org. ORCID-iD är ett unikt nummer för att identifiera forskare och dessa ingår i ORCID som är ett internationellt forskarregister.

Hur får man ett ISBN nummer?

Du skaffar ISBN kostnadsfritt hos KB på isbn.kb.se där du snabbt kan fylla i en ansökan om ett eller flera nummer som sedan skickas till dig via mejl. Att du fått ett ISBN innebär dock inte att boken är registrerad någonstans, det måste du själv lösa via Bokinfo (tidigare Bokrondellen).

Finns ingen DOI?

Hittar du ingen doi till artikeln kan du söka i Crossref för att se om den har en doi. Doi-numret kan skrivas på olika sätt. Om du väljer att ta med hela doi-länken (htpps://...) så ska doi: inte skrivas ut framför.

Vad betyder DOI i referens?

Digital object identifier (DOI) är ett unikt nummer som identifierar en viss källa och ger en beständig länk till den. Om DOI-nummer finns anges detta sist i referensen som en länk https://doi.org/xxxxx.

Hur gör man en DOI länk?

DOI-länkar I många databaser anges artiklarnas permanenta adress med ett DOI nummer. En DOI länk komponeras genom att man efter url:en http://dx.doi.org/ lägger till DOI-numret. Även här måste proxyn infogas först i url:en för att länken ska fungera utanför campus.

Har alla artiklar DOI nummer?

De flesta större vetenskapliga utgivare tilldelar sina artiklar doi:er. Om artikeln har en doi ska du ange den. Hittar du ingen doi till artikeln kan du söka i Crossref för att se om den har en doi. Doi-numret kan skrivas på olika sätt.